РОЗБИШІВКА с., Гадяцький р-н. Православної Церкви громада. Святодухівська церква.

Мурована, на честь Святого Духа церква в с. Розбишівка Гадяцького пов. (тепер Гадяцького р-ну) збудована 1789 коштом бригадира Родіона Стефановича Пламинцева. Мурована, з окремою дзвіницею, холодна.
У 1902 володіла 33 дес. ружної землі. Мала муровану сторожку, будинок для квартири священика. Діяли б-ка; у парафії – школа грамоти (відкрита 1893), 2 земські народні школи (чоловіча і жіноча).
До парафії входили хутори Качанівщина, Мар’янівка, Горовещина. 1902 парафіян – 2149 душ чоловічої, 2098 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 54, міщан – 46, козаків– 939, селян – 139.
01.07.1922 органами радянської влади було зареєстровано статут і списки релігійної громади церкви.
Із священиків відомі: Олександр Данилович Самойлович (1902, у сані з 1856, нагороджений камилавкою 1895), Ніл Іоаннович Власенко (1912), протоієрей Георгій Сулима (2008); із псаломщиків: Олександр Максимович Яновський (1902, на посаді з 1895), Михайло Петрович Крем’янський (1902, на посаді з 1860), Олексій Іоаннович Костецький (1912), Влас Іоаннович Основа (1912), Артем Євфимійович Дручевський (позаштатний 1902), Михайло Артемович Дручевський (позаштатний 1902, 1912); із церковних старост: унтер-офіцер Мирон Іоаннович Коломієць (1902), Мина Архипович Спичак (1912).
Літ.: ДАПО. –Ф. Р-1503. – Спр. 81. – Арк. 14; ПЕВ.ЧО. – 1894. – № 4. – С. 209; Клировая книжка…, 1902. – С. 73; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 11.
В. О. Мокляк, В. А. Павленко,
Т. П. Пустовіт.