РЯБКІВКА с., Чутівський р-н. [Баптистів] Євангельських Християн Баптистів (ЄХБ) громада.

Офіційно зареєстрована 27.11.1945 за № 34. Для молитовного будинку орендувала приміщення у гр. Д. Н. Ляховенко в с. Степанівка, з 1951 – в будинку С. І. Бойка у с. Рябківка. Налічувала парафіян: 1945, 1948 – 26, 1949 – 42, 1956 – 47, 1951 – 39, 1960 – 45, 1961 – 22. До громади входили жителі с.с. Кочубеївка, Артемівка, Скибівка, Березова, Коновальщана, Миловидне, Трюханово, Первозванівка, Степанівка, Рябківка, Филенкове, Черняківка, хут. Шевченко Чутівського р-ну.
Громада піддавалася утискам з боку гол. Филенківської сільської ради В. Г. Зоріна. Пресвітер B. C. Куц звинувачувався у проведенні без дозволу обряду «переломлення хліба», члени громади Бойко, Бурніс і Шевченко звинувачувалися у проповідях без належного на те дозволу.
Релігійна громада знята з реєстрації згідно з рішенням виконавчого комітету Полтавської обл. ради № 379 від 15.06.1961 як така, що самоліквідувалась через відсутність пресвітера та молитовного будинку. Затверджено Радою у справах релігійних культів при РМ СРСР (протокол № 16 від 01.06.1962).
Із пресвітерів відомі: Антон Архипович Піддячий (1945), Костянтин Павлович Мойсеєнко (1951), Трохим Михайлович Ґонтар (1956), Тимофій Карпович Филенко (1958), Василь Сидорович Куц.
Літ.: ДАПО. – Ф. Р-4085. – Оп. 15. – Спр. 10. – Арк. 1-62.
В. О. Мокляк.