САВИНЦІ с., Миргородський р-н. Православної Церкви (з 2000-х – УПЦ МП) громада. Вознесенська церква.

Побудована 1871 коштом поміщика Петра Вікторовича Фролова-Багреєва. Мурована, в одному зв’язку з дзвіницею, тепла.
У 1902 володіла 1 дес. 1512 кв. саж. землі церковної, 13 дес. ружної. Мала муровану церковну сторожку, будинок. Діяли церковна б-ка; у парафії – церковнопарафіяльна школа (знаходилася у церковному будинку разом із квартирою псаломщика), земська школа, церковнопарафіяльне попечительство.
До парафії входив хут. Трилева Долина. 1902 парафіян – 1280 душ чоловічої, 1272 душа жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 40, міщан – 39, козаків– 1879, селян – 937.
У новітній час громада зареєстрована 23.04.2002 за № 130. Богослужіння проводяться у молитовному будинку.
03.10.2006 благочинним Миргородського округу, протоієреєм Іоанном Созанським здійснено чин закладення каменя та освячено хрест на місці будівництва нового храму.
Із священиків відомі: Михайло Крикуновський (1902, 1912, у сані з 1885, нагороджений скуфією 1899), ієрей Роман Єлізаров (2006, 2008); із псаломщиків відомі: Афанасій Іоаннович Трипольський (1902, на посаді з 1894, стихар 1901), Антоній Якович Романовський (1902, на посаді з 1883), Андрій Романович Рогожин (1912), Яків Іоаннович Романовський (позаштатний 1902, 1912); із церковних старост: козак Давид Іларіонович Лавренко (1902), почесний громадянин Георгій Якович Романовський (1912), Н. Ф. Пархоменко (2008).
Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 419-420; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 173; ВПЄ. – 2006. – № 10 (58). – Жовт. – С. 7; РГПО, 2008. – Арк. 121.
В. О. Мокляк, В. А. Павленко,
Т. П. Пустовіт.