«СБОРНИК НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ о каждом приходе и адрес-календарь духовенства Полтавской епархии. Часть 1. Полтавский учебный округ» (Полтава: Типолитография И.А. Дохмана, 1890. – 309 с.).

Довідкове вид., підготовлене священиком Григорієм Івановичем Коломенським із с. Чутове Полтавського пов. До книги увійшли довідково-статистичні відомості про Полтавську губ., Полтавську єпархію, духовну консисторію; топографічний, географічній та геологічний описи пов.: Зіньківського, Кобеляцького, Костянтиноградського, Кременчуцького, Полтавського. Авт.-упор. зібрані відомості про кількість церков у вказаних повітах (штатних, кладбищенських та приписних), кількість ружної землі, населення, кількість училищ (з поділом їх на монастирські, земські, церковнопарафіяльні), капітали церков і причту. У вид. містяться також відомості про кожну парафію: зазначено назви парафії (село, містечко, місто) та церков, дату побудови храмів, церковні кошти, склад штатного причту, його службовий, родинний та матеріальний стан; назву навчального закладу, наявність ярмарок та базарів, лавок, заводів. Вказано відстані від парафій до повітового та губ. центрів, благочинного, мирового судді, лікаря, волості; кількість народжених, пошлюблених, померлих у кожній парафії, мешканців чоловічої та жіночої статі; уміщені абетковий покажчик парафій і причту, відомості про місцеперебування благочинних і парафії, що входять до їх складу, квартири земських лікарів, мапи повітів та ін. У 1895 «Сборник…» вийшов другим виданням.
Т. П. Пустовіт.