СКАПІН Григорій

(рр. н. і см. невід.) – благодійник.
Купець, фундатор мурованої соборної Благовіщенської церкви (1779–1785) у Білівській фортеці Української лінії (з 1784 – м. Костянтиноград Новоросійського краю). Архітектура церкви виконана у «візантійському стилі», у вигляді ротонди.
Літ.: Памятная книжка…, 1865. – С. 106; Щитинский А. Летопись города Константинограда и его церкви // ПЕВ.ЧН. – 1893. – № 19. – С. 713, 716; Клировая книжка…, 1902. – С. 225.
В. М. Ханко.