СКЕЛЬСЬКИЙ Силуян

(рр. н. і см. невід.) – монументаліст; ієромонах.
Мешкав у Полтаві у третій чв. 18 ст. Його запросили до виконання мальовил у Софійському соборі в Києві (1770-ті).
Літ.: Фурман Р. До історії живописної майстерні Софіївського монастиря в Києві // ОМ. – 1991. – Ч. 2. – С. 17.
В. М. Ханко.