СКОРИЙ Сергій Анатолійович

(14.12.1949, м. Старий Крим) – археолог, д-р іст. наук (1997), проф. (2008), поет.
Закінчив іст. факультет Сімферопольського (сучасн. Таврійського) університету (1979), аспірантуру Інституту археології АН України (1982). З 1979 – мол., науковий, ст., провідний науковий співробітник, з 2002 – зав. відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАНУ.
Дослідник пам’яток скіфського часу, релігійних вірувань та обрядів населення українського лісостепу раннього залізного віку. Кер. (з українського боку) Українсько-польських експедицій Інституту археології НАНУ та Інституту археології Ягеллонського університету, що здійснили розкопки Великого Рижановського кургану (1995–1998) (Звенигородський р-н Черкаської обл), кургану «Мельники-Холодний Яр» на Мотронинському городищі (2001–2003), начальник загону Українсько-німецької експедиції на Більському городищі та його курганних могильниках (1993–2006). У складі Полтавської археологічної експедиції «Охоронної археологічної служби України» дослідив Лавриківський жертовний комплекс.
Авт. понад 200 наукових робіт, у т. ч. 10 монографій, серед яких значна частина присвячена вивченню старожитностей і давніх культових місць на Полтавщині.
Пр.: Киммерийцы в украинской Лесостепи. – К.-Полтава: Археологія, 1999. – 142, 8 с.; Исследования совместной Украинско-Немецкой археологической экспедиции. – Вип 1–8. – К., 2000–2008 (у співавт.); Селитроварение на Полтавщине (в свете новейших археологических раскопок на Бельском городище). – Полтава, 2008. – 78, 2 с. (у співавт.); Дослідження курганів на території Більського городища // Полтавський археологічний збірник. – Полтава: Полтавський літератор, 1995. – Ч. 3. – С. 79-86; Раннескифское погребение на юге Приднепровской Левобережной Террасовой Лесо-степи (к вопросу о переднеазиатских инновациях в восточноевропейском зверином стиле) // АЛЛУ. – 2006. – № 1. – C. 46-60 (у співавт.); Селище в урочище Лисовый Кут на Большом укреплении Бельского городища (мат. раскопок 1999–2001, 2004 гг.) // Revista archeologicб. – Кишинев, 2008. – Vol. – Nr. 1. – С. 146-179.
Літ.: Мезенцева Г. Дослідники археології України. Енц. слов.-довід. – Чернігів: Сіверянська думка, 1997. – С. 126; Буров Г. М. Энциклопедия крымских древностей. – К., 2006. – С. 239; Грицюк В. М. Воєнна історія: Портрети науковців // Вісн. Національної Академії оборони України. – К., 2007. – № 1 (3). – С. 144-146; Скорый Сергей Анатольевич: Биобиблиографический указ. (К 60-летию со дня рождения) / Сост. Супруненко А. Б., Ти­мо-щук А. И. – К.-Полтава: Дивосвіт, 2009. – 32 с.
А. І. Тимощук.