ЧУТОВЕ смт, райцентр. Православної Церкви громада. Миколаївська церква.

Побудована 1895. Дерев’яна, на мурованому фундаменті, в одному зв’язку з такою ж дзвіницею, холодна.
У 1902 володіла 39 дес. ружної, у т. ч. 3 дес. садибної землі. Мала муровану сторожку, 4 будинки для квартир причту. Діяли б­ка; у парафії – 2 земські школи, церковнопарафіяльне попечительство.
До парафії входили с.с. Федорівка, Олександрівка, Дмитрівка. 1902 парафіян – 2062 душі чоловічої, 2030 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 18, міщан – 86, козаків – 210, селян – 4243.
Із священиків відомі: Віктор Григорович Коломенський (1902, у сані з 1895, нагороджений набедреником 1901), Іоанн Андрійович Тарасевич (1902, у сані з 1867, нагороджений набедреником 1879), Тимофій Симонович Педашенко (1912), Яків Павлович Холява (1912); із псаломщиків: Іоанн Харлампович Громницький (1902, на посаді з 1873), Стефан Андрійович Ольшанський (1902, на посаді з 1877, стихар 1899), Олександр Миколайович Навроцький (1912), Михайло Іларіонович Забіякін (1912); із церковних старост: селянин Василь Андрійович Лазоренко (1902), селянин Максим Пантелеймонович Вертій (1912).
Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 43; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 241.
Т. П. Пустовіт.