ШИЛОВ Юрій Олексійович

(04.10.1949, с. Обиточне, тепер Приморськ ІІ Приморського р­ну Запорізької обл.) – археолог, історик, культуролог, літератор, канд. іст. наук (1983).
Нар. в сім’ї селян, нащадків козаків­задунайців. Закінчив загальноосвітню школу (1966), іст. факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (1972), аспірантуру Інституту археології АН УРСР (1977). До 1998 працював в Інституті археології АН УРСР – мол., науковий, ст. науковий співробітник. У 1999–2002 – зав. відділом давньої історії Міжнародного Інституту соціоніки. Потім – проф. Православної Російської академії, Міжрегіональної академії управління персоналом, Уманського державного педагогічного університету.
Акад. Української Академії оригі-нальних ідей, Православної Російської академії, Нью-Йорк­сь-кої АН. Член Спілок письменників України і Росії. Авт. 10 монографій, 6 науково­популярних, 12 художніх та публіцистичних книг, бл. 200 наукових публікацій, частина яких присвячена опису й інтерпретації культових старожитностей первісності у пониззі Псла.
Провів розкопки ряду курганів побл. Комсомольська, у т. ч. великих – Цегельні біля с. Солонці (Підлужжя) Дмитрівської сільської ради та в ур. Кормилиця, неподалік сучасного с. Єристівка Кременчуцького р­ну.
У Комсомольську (2005) та Дніпропетровську (2006) Ш. встановлено пам’ятні знаки.
Пр.: Космические тайны курганов. М., 1990; Новий етап археологічного освоєння курганів енеоліту – бронзи Південно-Східної Європи // Археологія. – К., 1992. – № 2. – С. 111-121; Курган­святилище «Цегельня // АДУ 1992 р. – К.: Вид-во ІА НАНУ, 1993. – С.142-144; Брама Безсмертя. – К., 1994; Келеберда – село на Полтавщині. – Кременчук, 1995 – 42 с. (у співавт.); Арийские святилища и курганы устья Псла // Полтавський археологічний збірник. – Полтава: Полтавський літератор, 1995. – Ч.3. – С.37-41; Прародина ариев: История, обряды и мифы. – К.: СИНТО, 1995. – 743 с.; Пути ариев. – К., 1996; Гандхарва – арийский спаситель. – М., 1997; Святилища энеолита – бронзы в устье Псла // Археологічні дослідження в Україні 1993 г. – К.: Вид-во ІА НАНУ, 1997. – С. 145-148; Праісторія Русі-України. – К.-Хмельницький, 1998; Начала цивилизации. – М., 1999; Святині. – К., 2001; Начало начал. – К.-М., 2002; Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н. е. – ІІ тис. н. е. – К., 2002; Цілитель. – К., 2003; Пращури. – К., 2003; Праслов’янська Аратта. – К., 2003; Истоки славянской цивилизации. – К.: Вид-во МАУП, 2004. – 701 с.; Что Бог дал. – К.: Аратта, 2005. – 208 с.; Курганные древности окрестностей Комсомольска. – К.-Комсомольськ: Аратта, 2007. – 72 с.; Основы славянской цивилизации. – М.: Осознание, 2008. – 780 с.; Історична Аратта чи археологічне Трипілля? – К.: Аратта, 2009. – 86 с.
Літ.: Мезенцева Галина. Дослідники археології України: Енц. слов.-довід. – Чернігів: Сіверян. думка, 1997. – С. 57; Білоусько О. А. Україна давня: Євразійський цивілізаційний контекст. Карти, таблиці, ілюстрації. – Київ: Генеза, 2002. – С. 100–101, 265; Шилов Ю. А. Край ушедших лет. – Киев: Аратта, 2004. – 234 с.; Увидеть связь времён / Интервью записала Корниенко А. // Горняк. – Комсомольськ Полтавской обл. – 2005. – 19 авг. – № 32 (78). – С. 4: фото; Шилов Ю. Чого ми варті. – К.: Аратта, 2006. – 292 с.; Стахів М. П. Про місто Комсомольськ // Довід. абонентів місцевої телефонної мережі м. Комсомольська. – Полтава: Друкарська майстерня, 2008. – С. 10-14; Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Комсомольська міська рада / Укл. та наук. ред. Супруненко О. Б. – К.-Полтава: Полтавський літератор, 2008. – С. 62.
О. А. Білоусько, В. В. Лямкін,
М. П. Стахів.