ЯРМАКИ с., Миргородський р­н. Православної Церкви громада. Воскресенська церква.

Побудована 1758, ремонтована 1904. Дерев’яна, на мурованому фундаменті, в одному зв’язку з дзвіницею, холодна.
У 1902 володіла 600 кв. саж. землі церковної садибної, 33 дес. 70 кв. саж. ружної. Діяли б­ка, жіноча церковнопарафіяльна школа, церковнопарафіяльне попечительство.
До парафії входили хутори: у Мленка, Яременковий, Поповий, Галичий, Штаньковий, Ємцевий, Ковтуновий. 1902 парафіян – 720 душ чоловічої, 677 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 2, міщан – 84, козаків – 981, селян – 493.
Релігійна громада відновила діяльність під час німецької окупації 1941. По війні була зареєстрована органами радянської влади 29.01.1948 за № 337. Для релігійних відправ використовувала приміщення старої церкви площею 150 кв. м. 1962 знята з державної ре-єстрації.
Із священиків відомі: Михайло Євстафійович Лабунцов (1902, у сані з 1900), Федір Петрович Устимович (1912), Стефан Іоаннович Стасевський (позаштатний 1902); із псаломщиків: Олексій Євстафійович Павловський (1902, на посаді з 1884), Арсеній Логвинович Кулініч (1912); із церковних старост: козак Іоанн Михайлович Гурін (1902), козак Стефан Карпович Очкас (1912).
Літ.: ДАПО. – Ф. Р-4085. – Оп. 16. – Спр. 205. – Арк. 136; Клировая книжка…, 1902. – С. 401-402; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 166.
В. О. Мокляк, В. А. Павленко,
Т. П. Пустовіт.