БІЛИКИ смт, Кобеляцький р-н. Православної Церкви громада. Покровська церква.

Дата будівництва першої дерев’яної церкви на честь Покрови Пресвятої Богородиці у м-ку Білики Полтавського полку (тепер с. Кобеляцького р-ну) невідома. Лише теоретично можна висловити здогад про існування церкви у кін. 17 – на поч. 18 ст. Найдавніша відома згадка про П. ц. відноситься до 1722, коли церковна пасіка налічувала 4 вулики «пчол на зиму оставленных». У 1751 на місці старої коштом сотників Білицького – Петра Тройницького та Нехворощанського – Каленика Прокопієва була зведена нова тридільна церква. 10.10.1776 її було передано із відомства Київської до Слов’янської та Херсонської єпархії. У той час у ній несли службу 1 священик («піп»), 1 дяк, 4 священнослужителі. Перебудована у 1781. 1791 кошти для нової перебудови надала кн. Уляна (?) та її син Микола (?). У цей період існування храму до його західної дільниці було прибудовано дерев’яну дзвіницю, яку перебудували 1859, зробивши другий ярус восьмигранним та надавши йому шатрове завершення з декоративним ліхтарем та шоломоподібною маківкою з хрестом. Одночасно дзвіницю було пофарбовано олійною фарбою у білий колір. У 1867 у храмі проведено капітальний ремонт, під час якого з північної та південної сторони центрального об’єму прибудували два притвори з чотириколонними портиками, увінчаними трикутними фронтонами. Над сходами встановили ганки. Під час наступного ремонту 1880 над вівтарем на дзвіниці стару покрівлю було замінено на металеву та пофарбовано її в зелений колір. 1889 церква поставлена на мурований цоколь, а територію обнесено дерев’яною огорожею та встановлено ворота з двома хвіртками. На поч. 20 ст. П. ц. – хрещата в плані, одноверха, п’ятидільна споруда, в одному зв’язку з дзвіницею. Покрівля над центральним об’ємом мала залом, а над четвериком за допомогою парусів було встановлено восьмигранний світловий барабан, який мав у кожній площині по прямокутному вікну і завершувався дерев’яним декоративним ліхтариком та шоломовидною маківкою з хрестом. Церква відома також під назвою «Лісова» завдяки своїй віддаленості від центру містечка.

У 1906 громада П. ц. виступила одним із фундаторів Полтавського єпархіального давньо­сховища, передавши до його колекції полотняний «расшитый крупным рисунком» підризник довж. 2 аршини та олов’яну дарохранительницю у вигляді саркофагу на трьох ніжках.

1890 П. ц. мала будинок для священика, 100 руб. капіталу для причту, 0,25 дес. садибної та 33 дес. ружної землі. 1895, крім згаданого капіталу для причту, мала 80 руб. церковного капіталу, будинок для священика. 1902 мала церковну сторожку, 2 будинки для причту, діяла церковна б-ка та церковнопарафіяльна школа грамоти змішаного типу. 1912 діяла однокласна церковнопарафіяльна школа.

У жовт. 1776 у церковній парафії значилося 50 дворів та 38 бездвірних хат. 1895 до парафії входили м-ко Білики та 4 хутори, службу відвідувало 1532 душі обох статей. 1902 у парафії – м-ко Білики та урочища Кустолово, Крута Стінка, Крутий Яр, у яких налічувалося 1748 душ парафіян обох статей. 1912 у приході – 1893 душі різних станів із 7 н. п.

П. ц. закрита на поч. 1930, за ін. даними – 1932, після чого споруда була розібрана. Релігійна громада відновила діяльність у груд. 1941 у молитовному будинку. Зареєстрована 25.02.1946 за № 281. Повторно – 19.11.1947 за № 24.

Із священиків відомі: Іоанн Андрійович Чмиховський (1890, 1895), Ананій Григорович Пащенко (1902), Андрій Олександрович Черницький (1912), Олександр Олександрович Петрушевський (1951–1952, 1953), Матвій Андрійович Устименко (1950, 1952–1953), Андрій Ілляшевич (1957); із дияконів: Леонід Петрович Кирієв (1902); із псаломщиків: Петро Дмитрович Орловський (1890), Віктор Петрович Ващинський (1895), Яків Андрійович Подольський (1912); із паламарів: Юхим Васильович Прокопович (позаштатний 1902); із церковних старост: козак Федір Сидорович Зозуля (1902), козак Прокіп Андрійович Коба (1912), Касьяненко (1944).

Літ.: ДАПО. – Ф. Р-4085. – Оп. 16. – Спр. 103; Джерела…, 2004. – С. 163; Коломенский, 1890. – С. 176-179; Коломенский, 1895. – С. 128-129; Клировая книжка…, 1902. – С. 208-209; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 62; Трипольский В. Полтавское епархиальное древлехранилище: Указ. с описанием выдающихся письменных и вещественных памятников церковной старины Полтавской Епархии. – Полтава: Электрич. типогр. Г. И. Маркевича, 1908. – С. 55, 107; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.