БІРКИ с., Гадяцький р-н. Православної Церкви громада. Миколаївська церква.

Церква в ім’я св. Миколая у с. Бірки Гадяцького пов. (тепер Гадяцького р-ну), мурована, холодна, з прибудованою дзвіницею була збудована 1817 коштом дійсного статського радника Василя Івановича Черниша на місці дерев’яної Трьохсвятительської церкви, спорудженої 1741.

1895 володіла 33 дес. ружної землі, діяли земське училище та дві школи грамоти. 1901 діяло церковно-приходське попечительство. 1902 мала церковну сторожку, діяли церковна б-ка, дві школи грамоти, земська школа, церковнопарафіяльне попечительство. 1912 діяла школа грамоти.

1895 до церковної парафії входили с. Бірки та 5 хуторів із кількістю парафіян 2378 душ обох статей. 1901 у парафії – два села та 5 хуторів. 1902 у парафії – с. Бірки та хутори Даниленків, Хоменків, Мельників, Сергієнків із кількістю парафіян 2325 душ обох статей. 1912 у парафії – 6 н. п., службу відвідувало 1706 душ різних станів.

М. ц. пройшла державну реєстрацію у 1922. З цього часу збереглися статут громади та список її членів.

Із священиків відомі: Микола Фесенко (пом. 1826), Андрій Іоаннович Фесенко (1895, 1902, 1912); із псаломщиків: Стефан Іванович Браїловський (1895, позаштатний 1902, 1912), Флор Петрович Андрієвський (1895, 1912), Іосиф Петрович Андрієвський (1902), Андрій Олексійович Никифоров (1902), Олексій Діомидович Гетьман-Кравченко (1912); із церковних старост: козак Йосип Андрійович Дем’яненко (1902), селянин Петро Пантелеймонович Олійник (1912).

Див. також БІРКИ с., Гадяцький р-н. Троїцька церква.

Літ.: ДАПО. – Ф. Р-1503. – Оп. 2. – Спр. 65; Коломенский, 1895. – С. 240-241; Грановский, 1901. – С. 326; Клировая книжка…, 1902. – С. 70; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 2; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.