МОВЧАН Іван Маркович. Герой Соціалістичної Праці (1973).

(15.08.1915, с. Нова Аврамівка Новоаврамівської вол. Хорольського пов. Полтавської губ., тепер Новоаврамівської сільради Хорольського р-ну Полтавської обл. – 05.05.1985) – організатор сільськогосподарського виробництва, Герой Соціалістичної Праці (1973).
Українець, із селян.
Закінчив Новоаврамівську семирічну школу. З 1930 по 1932 працював колгоспником у с. Нова Аврамівка, пізніше – бухгалтером к-пу «Червона зірка», з 1940 – головою колгоспу, директором Єньківського заводу будівельних матеріалів. З 1941 по 1945 перебував на фронті, війну закінчив пом. нач. штабу 240-ї стрілецької дивізії.
З 1945 по 1947 – го­лова Новоаврамівської сільради Хорольського р-ну, з 1947 – голова к-пу «Червона зірка» Хорольського р-ну Полтавської обл. Ведення господарства на науковій основі дало мож­ливість колгоспникам підвищити рентабельність виробни­цтва до 45%, значно знизити собівартість продук­ції, підвищити урожайність зерна до 28–30 ц/га. Особливо високих трудових показників добились хлібороби господарства у боротьбі за виконання рішень XXIV з’їзду КПРС: колгосп зібрав по 37,5 ц зернових, по 41,7 ц озимої пшениці, по 343 ц цукрової сировини з га; на кожні 100 га с/г угідь одержав по 620 ц молока, майже по 70 ц м’яса, по 40,2 тис. яєць.
Звання Героя Соціалістичної Праці присвоєно Указом Президії Верховної Ради СРСР від 08.12.1973 за великі успіхи, досягнуті у всесоюзному соціалістичному зма­ганні і виявлену трудову доблесть у виконанні взятих зобов’язань по збільшенню виробництва і продажу державі зерна, цукрових буряків, олійних культур та інших продуктів земле­робства.
Нагородж. 2 орденами Леніна (1958, 1973), ор­денами Жовтневої Революції (1971), Трудового Червоного Пра­пора (1965), Червоної зірки (1943), Вітчизняної війни 2 ст., медалями «За бойові заслуги» (1943), «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945), значком активіста спортивної роботи ЦК ВЛКСМ, Почесними грамотами ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ.
Літ.: ДАПО. – Ф. 240. – Оп. 1. – Спр. 795. – Арк. 131-132; Іван Маркович Мовчан [Некролог] // Колгоспна правда. – 1985. – 7 трав. – № 55; ПЕД. – С. 596.

Герой Соціалістичної Праці, голова колгоспу «Червона зірка» Хорольського р-ну І. М. Мовчан у залі засідань районної партконференції. м. Хорол. 1983. Фото.

Делегати XXIV районної партконференції (справа-наліво): член КПРС з 1920 О. М. Руденко, кавалер трьох орденів Слави П. Ф. Остапенко, Герой Соціалістичної Праці, голова колгоспу «Червона зірка» І. М. Мовчан, організатор колгоспного руху П. Рибас, Герой Соціалістичної Праці, тракторист колгоспу «Україна» М. М. Денисов. м. Хорол. 1978. Фото В. І. Євтушенка.