БОГОМОЛІВКА с., Кременчуцький пов. Успенська церква.

Див. ЧЕРВОНА ЗНАМ’ЯН­КА с., Кременчуцький р-н. Успенська церква.