Переднє слово

«ПОЛТАВІКУ. Полтавську Енциклопедію» відкриває том 12: «Релігія і церква». Том містить 3726 статей 99 авторів; 609 статей складають редакційний матеріал. У томі вміщено 40 сторінок кольорових ілюстрацій на окремих аркушах (214 сюжетів). В тексті 1094 ілюстрації, 2 схеми, 2 карти, 4 таблиці.
Редколегія свідома того, що цей том далекий від досконалості. Протягом тривалого часу владарювання комуністичного режиму відомості з історії церкви або зовсім не з’являлися, або з’являлися в тенденційно спотвореному вигляді. Існуючий масив писемних джерел з цієї тематики залишається недостатньо вивченим істориками. Матеріали, що стосуються генези і сучасного стану релігії і церкви на Полтавщині вимагають більш детального розгляду, ніж це могли зробити кілька співробітників редколегії та добровільних авторів і інформаторів. До того ж для багатьох проблем не знайшлося фахівців, які визнали б за можливе активно допомогти цьому виданню. Через об’єктивні причини авторський колектив не зміг повною мірою використати усі наявні джерела, розпорошені в архівосховищах Києва, Москви, С.-Петербурга, Херсона, Одеси, Харкова та інших міст. Не маючи можливості і часу для опрацювання сотень тисяч одиниць зберігання архівного фонду (на це потрібно не один десяток років і зусилля не одного інституту), автори все ж по змозі вводили до наукового обігу відомості з історії релігії та церкви на Полтавщині, які потрапляли в поле зору при опрацюванні першоджерел. У роботі над книгою використані фонди центральних та місцевих державних архівних установ, єпархіальних управлінь, музеїв, бібліотек, приватних колекцій, наукова література, періодика, різноманітні публікації. Значна частина матеріалів є оригінальною і публікується вперше.

Редколегія усвідомлює, що поданий у статтях матеріал не є вичерпним і бездоганним, але він зібраний, опрацьований і поданий читачеві з тією повнотою і достовірністю, яка була можлива в нинішніх умовах і на сучасному рівні досліджень історії релігії і церкви. Вибачаючись за можливі неточності й помилки, редколегія просить читачів надсилати поправки і доповнення, які можуть бути використані при перевиданні тому.