ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОЛТАВСЬКОЮ ЕНЦИКЛОПЕДІЄЮ

Статті в «ПОЛТАВІЦІ. Полтавській Енциклопедії» розміщено за алфавітом.

Назви статей подано переважно у формі, що якнайстисліше визначає тему, предмет інформації. Якщо назва статті складається з кількох слів, то на перше місце ставиться, як правило, те слово, яке несе в собі логічний наголос і виражає специфічний зміст статті. Наприклад, АТЕЇЗМУ ПОЛІТИКА на Полтавщині.

Загальні місця, які можна знайти в доступній літературі, не пояснюються.

Назви статей про релігійні конфесії та культові споруди подано за географічною ознакою. На перше місце ставиться назва населеного пункту, потім назва конфесії, громади, храму. Враховуючи те, що багато населених пунктів після 1917 року змінили свої історичні назви, описи їх церков поміщено під сучасними назвами з відповідними посиланнями. Наприклад, ПИСЬМЕННІ ХУТОРИ, Кобеляцький пов. Парасковіївська церква. Див. КРАСНЕ с., Кобеляцький р-н. Парасковіївська церква.

Перелік конфесій і громад іде в такому порядку: буддизм, іслам, християнство, національні й новітні релігії. Для християнства, в свою чергу, встановлено чергування: католицизм (римо-католики, греко-католики), православ’я (автокефалісти, православні), протестантизм (адвентисти, баптисти, п’ятидесятники, єговісти), інші. Належність сучасних громад Української Православної Церкви до Київського чи Московського патріархатів позначена в дужках. Наприклад, АБАЗІВКА с., Полтавський р-н. Православної Церкви (з 1990-х – УПЦ МП) громада. Успенська церква. Головну увагу приділено християнству як найпоширенішій релігії в краї. Інші конфесії подані фрагментарно, на рівні довідки. У назвах статей про церкви, як правило, використовується традиційна назва, апробована в клірових книгах Полтавської єпархії до 1917 року.

Назви статей про релігійні та інші організації, навчальні заклади, установи у більшості випадків теж подано за географічною ознакою. Наприклад, ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКЕ ЖІНОЧЕ ЄПАРХІАЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ. ПОЛТАВСЬКЕ АНДРІЯ ПЕРВОЗВАНОГО КРАЙОВЕ БРАТСТВО.

Дати і місця народження і смерті в біографічних статтях наводяться після прізвища та імені в дужках. Датування до 1918 року застосовується за старим стилем або  через подвійне позначення дат через риску (/). У всіх датах числа, що означають рік, даються без цього слова чи його скорочення.

Система посилань застосовується у випадках, коли потрібно забезпечити внутрішній взаємозв’язок серед тематично близьких статей. Для цього в кінці статті вказується: Див., Див. також. Посилання на статті біографічного характеру не даються.

Умовні позначення й скорочення застосовуються для заощадження місця. Основні скорочення, вживані в Полтавській Енциклопедії, наведені в кінці книги. Коли слова, що становлять назву статті, повторюються в її тексті, вони позначаються початковими літерами. Наприклад, АРХІТЕКТУРА САКРАЛЬНА на Полтавщині – А. с.

Бібліографія наводиться як у середині тексту, так і в кінці статті. Назви праць, як правило, подано мовами оригіналу. З метою економії місця подаються тільки найголовніші бібліографічні відомості, які стосуються переважно тематики тому.

Статті підписані прізвищами авторів. Статті без підпису  становлять редакційний матеріал.

Ілюстративні матеріали подаються в колонках тексту, на берегах або на окремих аркушах. Ілюстрації, як правило, вміщено на тій же сторінці чи розвороті, де й стаття. Портрети можуть розміщуватися в інших місцях, на що даються відповідні посилання.