Головна

НРП-ЦЕНТР ПО ДОСЛІДЖЕННЮ ІСТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ 

НРП-Центр по дослідженню історії Полтавщини (далі – Центр) було створено розпорядженням Представника Президента України № 64 від 15.02.1993 р. на виконання постанови Президії Верховної Ради України № 2256-ХІІ від 06.04.1992 р. «Про підготовку багатотомного науково-документального видання про жертви репресій на Україні» та постанови Кабінету міністрів України № 530 від 11.09.1992 р. «Про підготовку і випуск серії книг «Реабілітовані історією».

Центр було створено при Полтавській обласній державній адміністрації у складі обласної редакційної колегії по підготовці та виданню серії книг «Реабілітовані історією». До 2011 р. Центр керувався Положенням про обласну редакційну колегію науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», затвердженим розпорядженням Представника Президента України « 64 від 15.02.1993 р.

Відповідно до рішення 3 сесії Полтавської обласної ради 6 скликання від 01.02.2011 р. Центр включено до Переліку підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад області.  Власником Центру стали територіальні громади Полтавської області в особі Полтавської обласної ради. У своїй діяльності Центр підзвітний Полтавській обласній раді, функціонально підпорядкований та підконтрольний Головному управлінню інформаційної та внутрішньої політики (з грудня 2012 р. – Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю) Полтавської  ОДА. Центр став науково-дослідним закладом, основні напрямки діяльності якого пов’язані з розвитком інформаційного суспільства та видавничої галузі.

Метою діяльності Центру є: створення умов для наукового вивчення суспільно-політичного, соціально-економічного та історико-культурного розвитку Полтавського регіону від найдавніших часів до сучасності; здійснення і координація відповідних досліджень; налагодження співпраці з науковими, архівними, музейними, туристичними та іншими установами, творчими спілками, політичними і громадськими організаціями, видавництвами, асоціаціями, фондами, окремими громадянами; формування засад єдиного регіонального інформаційного простору.

Основні завдання Центру: сприяння реалізації в Полтавській області державної політики в інформаційній та видавничій сферах; виконання регіональних, всеукраїнських і міжнародних програм за проблематикою своєї роботи; забезпечення населення області соціально важливою інформаційною та видавничою продукцією з різних галузей знань; видання наукових і популярних праць на соціально значущу тематику, зокрема, призначених для універсальної освіти й укладених за законами універсального методу.

Предмет діяльності: проведення наукових досліджень на території області та за її межами; розповсюдження власних видань; поповнення власних фондів шляхом обміну, проведення закупівлі книг, періодики та інших матеріалів; входження в національні, регіональні та профільні організації, асоціації, спілки; участь у міжнародному науковому і культурному співробітництві та обміні на основі багатосторонніх і двосторонніх угод; розміщення в друкованих засобах масової інформації та мережі Інтернет власної інформаційної бази даних та обмін інформацією з іншими користувачами електронними та друкованими ЗМІ.

До 2007 р. співробітниками Центру підготовлено до друку і видано 6 документальних збірників, зокрема, книги 2–4 серії «Реабілітовані історією».

З 2007 р. – підготовлено до друку і видано 17 книг, зокрема, книги 1, 5 серії «Реабілітовані історією»; «Національну книгу пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933 років. Полтавська область»; «Історію комсомолу Полтавщини»; перший том «ПОЛТАВІКИ. Полтавської Енциклопедії» (том  12: Релігія і Церква); три випуски бібліотечної серії  «Герої землі Полтавської» («Герої Радянського Союзу», «Герої Соціалістичної Праці», «Герої України»),  2-е доп. і перероб. видання книги «Полтавщина: влада на іторичних паралелях».

У плані 2013 р. – видання  тому 7 «ПОЛТАВІКИ. Полтавської Енциклопедії»: «Мова і література»; тому 9, книги 1: «Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво».

Місцезнаходження Центру – 236003 Полтавська обл., м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3, к. 605.

КОНТАКТИ