ПЕРЕДМОВА

Перший випуск серії «Герої Полтавського краю» (Бібліотека ПОЛТАВІКИ. Полтавської Енциклопедії) вміщує відомості про Героїв Радянського Союзу – уродженців сучасної та історичної Полтавщини, а також пов’язаних із Полтавським краєм життям і діяльністю.
Під історичною Полтавщиною розуміється Полтавська губернія (1802–1925) у складі 15 повітів, утворені на цій території після встановлення радянської влади Кременчуцька губернія (1920–1922), Золотоніська (1923–1925), Красноградська (1923–1925), Кременчуцька (1923–1930), Лубенська (1923–1930), Полтавська (1923–1930), Прилуцька (1923–1930), Роменська (1923–1930) округи, а також полтавські райони, що протягом 1932–1937 перебували у складі Харківської, Київської, Дніпропетровської, Чернігівської областей, були 1939 передані до Кіровоградської і Сумської областей, а 1954 – до складу Черкаської області.
Під сучасною Полтавщиною розуміється Полтавська область (утворена 1937) у складі нинішніх 25 районів.
Книга складається з трьох розділів та додатків.
Перший і другий розділи вміщують інформацію про Героїв Радянського Союзу – уродженців Полтавщини відповідно до сучасного та старого адміністративно-територіального поділів. Біографії розташовані в алфавітному порядку за прізвищами. Виходячи з того, що біографії практично всіх Героїв Радянського Союзу достатньо висвітлені в літературі та інтернет-ресурсах, довідник концентрує увагу на двох моментах: конкретному зв’язку особи з Полтавщиною та здійсненому подвигу. Тому в текстовій частині наводяться лише короткі біографічні дані: прізвище, ім’я, по-батькові, дата і місце народження, соціальне походження, національність, військове звання, посада, місце служби на момент здійснення геройського вчинку, стислий опис подвигу, дата присвоєння звання Героя Радянського Союзу, дата смерті. Свідомо вилучено загальні відомості про особливості життєвого шляху Героїв: освіту і трудову діяльність до призову в Збройні Сили, життя і діяльність після закінчення Великої Вітчизняної війни, державні нагороди, увічнення імені та подвигу (розгорнуті біографічні довідки будуть вміщені у відповідному томі Полтавської Енциклопедії). У додатках приводиться Алфавіт-1 всім Героям Радянського Союзу – уродженцям сучасної та історичної Полтавщини (300 осіб).
Третій розділ містить інформацію про Героїв Радянського Союзу – уродженців інших регіонів, пов’язаних з Полтавщиною життям і діяльністю (365 осіб). У додатках наводяться Алфавіт-2 цим Героям Радянського Союзу, а також списки, де імена Героїв розміщено відповідно до трьох періодів історії Полтавщини ХХ століття: довоєнний, воєнний і повоєнний. В окремому списку приведено імена Героїв Радянського Союзу, полеглих у боях 1941, 1943 і похованих на території сучасної Полтавської області.
Довідкова інформація, вміщена у кожному з трьох розділів, відбиралася з багатьох джерел. Наведені в різних виданнях дані щодо місця народження та окремих фактів біографій деяких Героїв Радянського Союзу нерідко суперечать одне одному. У спірних випадках упорядники спиралися на авторитетний двотомний словник «Герои Советского Союза», виданий у Москві 1987 під егідою Міністерства оборони СРСР, Головного управління кадрів, Інституту військової історії та Центрального архіву. Водночас враховувалися свідчення безпосередніх учасників подій, зафіксовані в мемуарній та історичній літературі, а також праці місцевих дослідників. Посилання зроблено тільки на основну літературу, повністю бібліографія буде вміщена в Полтавській Енциклопедії.
Очевидно, зібрана інформація не є вичерпною. Чимало питань потребують додаткового вивчення. Упорядники будуть вдячні читачам за висловлені зауваження, пропозиції і рекомендації щодо змісту і оформлення довідника. Фактичні поправки можуть розглядатися лише за їх документального підтвердження.