БРОВАРКИ, с., Гадяцький р-н. Курганний могильник скіфського часу (Б. м.).

Розташований на околиці і в межах с. Броварки Гадяцького р-ну. Станом на серед. 20 ст. у Б. м. нараховувалося 200 насипів (нині – менше 100). Деякі з них мають висоту 5–12 м і є одними з найбільших курганних поховальних споруд Полтавської обл.

Досліджувався 1902 М. Ю. Бранденбургом, В. В. Хвойкою, С. А. Мазаракі (розкопано 10 великих курганів), 1908 М. О. Макаренком (7), 1989–1993 П. Я. Гавришем (5 значно менших). Встановлено, що Б. м. належав дружинному військовому некрополю скіфського часу. Супровіднім інвентарем у похованнях виступали переважно предмети озброєння, фрагменти обладунків, деталі вузди, уламки ліпної та античної гончарної кераміки тощо. Всі досліджені поховання пограбовані у давнину і на поч. 20 ст.

Б. м. яскраво ілюструє поховальну традицію Попсільського населення 6–4 ст. до н. е.

Літ.: Бранденбург Н. Е. Журнал раскопок (1889–1902 гг.). – СПб.: Тип. Деп. уделов, 1908. – 220 с. – С. 160-161; Ильинская В. А. Памятники скифского времени в бассейне р. Псел // СА. – М., 1957. – № 27. – С. 234-247; Гавриш П. Я. Розкопки курганів скіфського часу біля с. Броварки на Полтавщині // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 1998. – Ч. 1–2. – С. 29-37; Гавриш П. Я. Племена скіфського часу в лісостепу Дніпровського Лівобережжя (за матеріалами Припсілля). – Полтава: Археологія, 2000. – 232 с. – С. 70-74.

В .В. Шерстюк.