БУТИЧ Іван Лукич

(21.09.1919, с. Усівка, тепер Пирятинського р-ну Полтавської обл. – 09.05.2007, м. Київ) – історик-архівіст, археограф, канд. іст. наук (1950), дійсний член НТШ (1992).

Нар. в сім’ї хлібороба. Закінчив іст. факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1945). Ще студентом з лют. 1945 почав працювати у науково-вид. відділі Архівного управління МВС УРСР. З 1952 – начальник науково-вид. відділу Центрального державного історичного архіву УРСР у Києві, а 1954 очолив науково-вид. відділ Архівного управління МВС УРСР (з квіт. 1960 – при РМ УРСР). Започаткував серію археографічних видань, разом із акад. І. Крип’якевичем підготував до друку документальні зб.: «Документи Богдана Хмельницького» (К., 1961), «Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст.» (К., 1970). У 1958–1971 був відп. ред. журн. «Архіви України», який за короткий проміжок часу перетворив із вузьковідомчого на повноцінне наукове видання. Тут періодично з’являлися публікації «неблагонадійних» авторів – І. Крип’якевича, Я. Дашкевича, Я. Ісаєвича, О. Купчинського, О. Мацюка, П. Ротача та ін. За сприяння Б. у Центральний державний історичний архів було працевлаштовано В. Кука та В. Стуса.

У 1971–1991 працював у Гол. редакції (згодом – вид-ві) УРЕ – ст. науковим ред., кер. редакційної групи, в. о. зав. редакції «Історії міст і сіл Української РСР». З 1991 – провідний науковий співробітник, з 2000 – зав. відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Започаткував серію видань «Матеріали до українського дипломатарію». Очолював науково-редакційну групу енц. довідника «Полтавщина» (К., 1992), у якому, поза іншим, представлено церковне та релігійне життя краю. Упор. «Генерального слідства про маєтності Полтавського полку 1729–1730» (Полтава, 2007). Наукова спадщина Б. нараховує понад 700 позицій. Нагороджений Грамотою РМ України. Лауреат премії НАНУ ім. М.С. Грушевського (1998).

Літ.: Іван Лукич Бутич: Біобібліо­графія / Упор. Марія Лозинська. – К., 1999; Ісаєвич Я. Д. Бутич Іван Лукич // ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3. – С. 653; Ляхоцький В. Доки б’ється серце… (штрихи до портрета архівіста, дослідника, навчителя з нагоди 75-річчя від дня народження) // КС. – 2005. – берез.-квіт. – № 2 (362). – С. 153-154; Магнус П. Архівіст Іван Бутич не міг спати без книг // Газета по-українськи. – 2007. – 31 трав. – № 94 (377); Гирич І. Патріарх української архівістики // ПУ. – 2008. – № 3. – С. 120-123; Іван Бутич у спогадах // ПУ. – 2008. – № 3. – С. 123-138.

І. Б. Гирич, Т. П. Пустовіт.