ВЕЛИКІ БУДИЩА с., Диканський р-н. Православної Церкви громада. Троїцька церква (1).

Час будівництва церкви на честь Святої Трійці у сотенному м-ку Великі Будища Полтав­ського полку (тепер с. Диканського р-ну) невідомий. Ймовірне його існування уже у 17 ст. Документально підтверджується наявність церкви станом на 1722, коли господарські документи полкового архіву фіксують наявність у «отца Самуила Троецкого 14 ульев пчол на зиму» залишених. Цей же документ зафіксував наявність пасіки, що була у власності самої церкви і складалася з 16 вуликів. Тоді ж у її володінні перебували пивний та бражний шинки. Існує також згадка, яка підтверджує можливість існування храму у 17 ст. Джерела вказують на спорудження нової церкви у 1726. Згадується храм при розмежуванні Київської та Слов’янської єпархій 10.10.1776. У той час при церкві несли службу 1 священик та 3 церковнослужителі.

У 1866 у зв’язку зі зменшенням парафії Т. ц. було зроблено приписною до Різдвяно-Бого­родицької церкви, а 1876 у зв’язку з непридатністю для подальшого використання та перенесення вівтаря до Різдвяно-Богородицької церкви, як головного, дерев’яну споруду було розібрано. Усе майно храму також було перенесене до Різдвяно-Богородицького храму.

У 1776 до парафії Т. ц. належало 60 дворів та 17 бездвірних хат. 1828 церковна парафія налічувала 965 душ обох статей, 1838 – 681, 1848 – 734, 1858–1868 – 971 душу.

Із священиків відомі: Самуїл (1722), Микита Звіряка, Максим Шаковицький, Симеон Васильєв, Федір Леонтович, Нестор Трипольський (до 1810), Єрмолай Ордановський (пом. 1824), Павло Крамаренко (1824–1838), Василь Артемович Крамаренко (1828), Іоанн Діателович (1824–1838), Андрій Пирогов (1838–1866), Іоанн Михайлович Костенко (1845–1878),

Див. також ВЕЛИКІ БУДИЩА с., Диканський р-н. Різд­вяно-Богородицька церква.

Літ.: Джерела…, 2004. – С. 162; Николаевская церковь местечка Великих Будищ Зеньковского уезда. 1801–1901 // ПЕВ.ЧН. – 1901. – № 18. – 20 июн. – С. 831; Уралов Н. Историко-статистические сведения: Местечко Великие Будища и его Церковь // ПЕВ.ЧН. – 1870. – № 20. – С. 828; К[остен]ко И. Свято-Троицкая церковь в местечке Великих-Будищах Полтавской епархии, Зеньковского уезда // ПЕВ.ЧН. – 1881. – № 9. – С. 455-471.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.