ВЛАСІВКА с., Кременчуцький р-н. Православної Церкви громада. Різдвяно-Богородицька церква.

Церква на честь Різдва Пресвятої Богородиці у с. Власівка Миргородського полку (тепер Кременчуцького р-ну) була збудована 1735 коштом миргородського полковника Павла Даниловича Апостола. Це була дерев’яна, тридільна, триверха, крита гонтом споруда. Зі сходу до центральної дільниці був прибудований гранчастий вівтар, а із заходу – прямокутний у плані притвор. Східна і західна частини мали однозаломне завершення, центральна – двозаломне. 10.10.1776 церква згадується у зв’язку з передачею її з відомства Київської до відомства Слов’янської і Херсонської єпархії. На цей час вона має 2 священиків та 2 церковнослужителів. 1876 до західного притвору прибудували дерев’яну, квадратну у плані з наметовим покриттям дзвіницю, а до північної та південної сторін центральної дільниці – чотириколонні портики. Тоді ж усю споруду вкрили листовим металом. 1891 церкву і дзвіницю поставили на мурований цоколь.

У 1890, 1895 Р. ц. володіла церковним капіталом у сумі 600 руб., 33 дес. ружної землі, діяло земське училище. 1902 володіла 33 дес. ружної землі, діяли церковна б-ка та земська школа. 1912 мала 33 дес. ружної землі.

У 1776 до церковної парафії належало 33 двори. 1895 службу відвідувало 2025 душ парафіян обох статей. 1902 у парафії – частина с. Власівка, хут. Михайленки і присілок Букачівка, у яких нараховувалося 2305 душ обох статей, 1912 – 2204 душ різних станів.

Відомостей про фунціонування релігійної громади та долю церкви в роки радянської влади не віднайдено.

Із священиків відомі: Григорій Костянтинович Боровський (1890), Дмитро Іоілевич Міхновський (1895, 1902), Григорій Стефанович Яцута (1912); із псаломщиків: Василь Васильович Бранденбург (1890, 1895), Федір Юхимович Демиденко (1902, 1912); із церковних старост: козак Григорій Юхимович Якимець (1902), козак Данило Буряк (1912).

Літ.: Джерела…, 2004. – С. 164; Коломенский, 1890. – С. 192-193; Коломенский, 1895. – С. 141; Грановский, 1901. – С. 179-180; Клировая книжка…, 1902. – С. 277 – 278; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 108; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.