ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДАПО) ДОКУМЕНТИ РЕЛІГІЙНИХ УСТАНОВ

Державний архів Полтавської обл. створено у серп. 1918 як Центральний історичний архів Полтавщини. Упродовж років існування неодноразово змінювалася його назва, розширювалися його функції, але гол. завдання – забезпечувати потреби полтавської громади у ретроспективній інформації – залишалося незмінним. Станом на 01.01.2009 у ДАПО налічувалося 6853 фондiв, 1291987 справ. Документи охоплюють період з 1692 до 2009. Зберігаються такі фонди релігійних установ та організацій: Правління Полтавського архієрейського дому, 1819–1845, 32 од. зб. (Ф.-1039), Виконавчий комітет об’єднаної корпорації духовно-навчальних закладів м. Полтава, 1917, 1 од. зб.(Ф.-871), Миргородське духов­не правління, 1786–1797, 1 од. зб (Ф.-1018), Духовне правління Сорочинського намісництва Миргородського полку, 1759–1765, 3 од. зб.(Ф.-1029), Пирятинське духовне правління (Ф.-801), Благочинний церков Полтавського духовного правління, 1812–1845, 9 од. зб. (Ф.-1038), Благочинний Миргородського пов., 1825–1865, 4 од. зб. (Ф.-968), Полтавська духовна консисторія, 1798–1920, 677 од. зб. (Ф.-706), Полтавська єпархіальна училищна рада, 1899–1909, 6 од. зб. (Ф.-512), Полтавська духовна семінарія, 1849, 2 од. зб. (Ф.-441), Лубенське повітове духовне училище, 1838–1919, 561 од. зб. (Ф.-770), Колекція метричних книг рабинатів Полтавської губ., 1900–1906, 1 од. зб. (Ф.-1072), Православні церкви Полтавської єпархії, 1722–1922, 1898 од. зб. (Колекція, Ф.-1011; Благовіщенська церква с. Тух Миргородського пов., Богородицька церква с. Мокіївка Пирятинського пов., Воскресенська церква с. Єрмаки Миргородського пов., Воскресенська церква м. Миргород Миргородського пов., Георгіївська церква с. Городище Пирятинського пов., Іллінська церква с. Митченки Пирятинського пов., Хрестовоздвиженська церква с. Сорочинці Миргородського пов., Миколаївська церква с. Матяшівка Миргородського пов., Миколаївська церква с. Сорочинці Миргородського пов., Покровська церква с. Білоусівка Лохвицького пов., Парасковіївська церква с. Малі Сорочинці Миргородського пов., Преображенська церква с. Короваї Пирятинського пов., Преображенська церква с. Сорочинці Миргородського пов., Різдвяно-Богородицька церква с. Богородівка Пирятинського пов., Різдвяна церква с. Яреськи Миргородського пов., Троїцька церква с. Заріччя Пирятинського пов., Троїцька церква с. Яреськи Миргородського р-ну, Успенська церква с. Сорочинці Миргородського р-ну; у 2002–2003 прийнято на державне зберігання та включено до цього фонду метричні книги церков Гадяцького, Зіньківського, Кременчуцького, Машівського, Пирятинського, Полтавського пов. (р-нів). У фондах дореволюційного періоду зосереджена інформація про призначення і звільнення церковнослужителів, присвоєння чинів, надання парафій, будівництво храмів, відведення земель, клірові відомості про культові споруди та притч, статистичні дані про кількість священнослужителів по повітах, про церковні збори, про кількість і склад населення парафій, метричні записи тощо.

Документи релігійного змісту містяться також у фондах радянського періоду: Полтавської єпархіальної ради, 1920–1921, 3 од. зб. (Ф. Р.-1927), Полтавського губвиконкому, 1920–1925 (Ф. Р.-1503), Кременчуцького губвиконкому, 1921–1923 (Ф. Р.-1186), Відділу управління Кременчуцького окрвиконкому, 1923–1930, 552 од. зб. (Ф. Р.-2034), Кременчуцького губ. управління робітничо-селянської міліції, 1920–1925 (Ф. Р.-1189), Полтавського окрвиконкому, 1923–1930 (Ф. Р.-363), Кременчуцького окрвиконкому, 1923–1930 (Ф. Р.-2038), Лубенського окрвиконкому, 1923–1930 (Ф. Р.-2068), Полтавської міської ради, 1920–1958 (Ф. Р.-1792), виконкому Полтавської обл. ради (Ф. Р.-4085), партійних органів та ін. У фондах установ та організацій радянського періоду зберігаються статути та списки членів релігійних громад Гадяцького, Зіньківського, Кобеляцького, Пирятинського, Прилуцького, Полтавського та Роменського пов. за 1920-ті, у звітах Полтавського губвиконкому губ. з’їздом рад подаються відомості про діяльність губ. ліквідаційних комісій з відокремлення церкви від держави, а також аналіз діяльності християнських організацій Полтавщини; у документах Уповноваженого Ради в справах російської православної церкви при РМ СРСР по Полтавській обл. зберігаються справи про вилучення культових споруд із користування церковних громад, зокрема, про знищення Преображенського кафедрального собору у м. Полтава, закриття Хрестовоздвиженського монастиря та низку ін. храмів Полтавської обл. наприкінці 1950–1960-х; є відомості про заходи з охорони, реставрації пам’яток історії і культури (у т. ч. культових), організації і роботи державних, народних краєзнавчих і літ.-меморіальних музеїв та ін. У науково-довідковому фонді ДАПО зберігаються клірові книги Полтавської єпархії (1902, 1912), періодичні церковні вид., у т. ч.: «ПЕВ» (1863–1918), «ПЄВ» (1994–2009), «ВПЄ» (2002–2009), «Добродій». Починаючи з 1980-х, документи ДАПО активно використовуються архівістами та користувачами для розробки церковної тематики.

Літ.: Пустовіт Т. П. Державний архів Полтавської області [буклет]. – Полтава, 2007. – 16 с.; Державний архів Полтавської області. Анотований реєстр описів. – Т. 1. Фонди дорадянського періоду / Авт.-упоряд. В. В. Гудим, В. В. Коротенко. – Полтава, 2004. – 71 с.; Державний архів Полтавської області. Анотований реєстр описів. – Ч. 1. – Т. 2. Фонди радянського періоду / Авт.-упоряд. В. В. Гудим, В. В. Коротенко. – Полтава, 2006. – 798с.; Коротенко В. В. Генеалогічні матеріали у фонді Полтавської духовної консисторії Державного архіву Полтавської області. Географічний покажч. (Ф.-706, оп. 2, 3, 4, 5) // ПЄВ. – 2002. – Ч. 8. – С. 87-95; Коротенко В. В. Генеалогічні матеріали у фонді Пирятинського духовного правління // ПЄВ. – 2003. – Ч. 9. – С. 136-156; Донських В., Корицький О, Коротенко В. Каталог метричних книг православних церков, що зберігаються у Державному архіві Полтавської області // ПЄВ. – 2005–2006. – Ч. 11–12. – С. 196-228; Коротенко В. В. Документи та матеріали з генеалогії священнослужителів у Державному архіві Полтавської області // Християнство і культура: історія, традиція, сучасність. – Полтава, 1998. – С. 67-68; Яненко З. П. Дещо про архівні джерела з історії православної церкви на Полтавщині // Християнство і культура: історія, традиція, сучасність. – Полтава, 1998. – С. 174-176; Коротенко В. В. Джерела з генеалогії осіб духовного стану в Державному архіві Полтавської області // Студії з архівної справи та документознавства. – 2003. – Т. 9.– С. 37-38.

Т. П. Пустовіт.