ПОЛТАВСЬКЕ ДУХОВНЕ УЧИЛИЩЕ (ПДУ)

Засноване 1818. Готувало служителів нижчого рангу для Полтавської єпархії. У перший рік існування всіх учнів – 104 (усі вони спочатку навчалися у Переяславському духовному училищі). Спочатку ПДУ містилося у двох будинках біля Полтавського Хрестоздвиженського монастиря, відокремлених дерев’яною огорожею. З 10.10.1876 розмістилося у спеціально збудованому будинку по вул. Колонійській, 19 (тепер вул. Сковороди, 18); на будівництво витрачено 118265 руб.

З 22.05.1820 до 1854 ПДУ складалося з двох училищ: парафіяльного (підготовчого) та повітового, якими здійснював керівництво ректор та інспектор. З 1876 до 1901 до училища поступило 1265 духовних та 315 світських дітей. Кількість учнів досягала 306 (1899), кількість викладачів з адміністрацією – 17 чол. (1916). При училищі був гуртожиток (з 1876). До складу правління ПДУ входили: протоієреї Г. Лісовський, О. Бутовський, священик П. Мазанов. Викладалися: закон божий, катехізис, російська, латинська і грецька мови, російська історія, природознавство, географія, арифметика, співи, чистопис, малювання. В училищі навчалися: С. В. Петлюра, В. Королів-Старий, І. О. Рудичів. Після закінчення закладу більшість учнів продовжували навчання у семінарії. У складі наставників та викладачів на 1909: Н. Ф. Фіалковський (російська мова), Г. Т. Іванов (латинська мова), І. В. Андрущенко (грецька мова), В. С. Селін (закон божий, російська історія), О. П. Соколов (природознавство, географія), Л. В. Ільяшевич (арифметика, географія), М. Г. Рибальченко (співи). ПДУ діяло до 1918. Нині в його будинку міститься Полтавський аграрний коледж.

Літ.: Историческая записка о Полтавском духовном училище за последнее двадцатипятилетие его существования (1876–1901) // ПЕВ.ЧН. –1902. – №№ 2, 5, 9, 20–21. – С.69, 225, 421, 930; Пустовіт Т.П. Він – з когорти вождів (кращі конкурсні праці про дореволюційну діяльність Симона Петлюри). – К.: Дніпро, 1994. – С. 16-18; Полтавщина: Енц. довід., 1992. – С. 743

Т. П. Пустовіт.