ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИС­ТИЯН БАПТИСТІВ ГРОМАДИ на Полтавщині.

Див. БАПТИСТІВ ГРОМАДИ на Полтавщині.