ЄРИСТІВКА, с., Кременчуцький р-н. Єристівська могила.

Величезний насип групи курганів, розташований на підвищенні невеликого мису лівого берега р. Лизька (басейн р. Сухий Кобелячок) на південній околиці села, справа від дороги на кол. с. Лавриківка (знесене). Кургани групи вишикувані ланцюжком в 0,3 км у напрямку північний схід– південний захід, вздовж схилу тераси. Більшість із них розорюються, найбільший – задернований, ще один – пошкоджений спорудженням стели жалоби на діючому кладовищі. Висота курганів – 0,3-8,2 м, діаметр – 15-85 м.

Курган обстежувався Г. М. Некрасовою 1986, група – О. Б. Супруненком та І. М. Кулатовою 2003, О. Б. Супруненком і В. В. Шерстюком 2008.

Насип найбільшого кургану – Є. м. (Могила Єристівка, Єристова, Лавриківська могила) з кін. 18 ст. використовується для здійснення новітніх поховань. На ньому помітні бл. 70 позначених горбками могил 19–20 ст. На вершині встановлений тригопункт. З насипу проглядається вся оточуюча місцевість на відстань бл. 5 км, добре розрізняються сусідні великі кургани, свого часу існуючі та досліджені – «Кормилиця», Стовбувата могила, наявні на сьогодні – Новоселівський, група «Малої Кормилиці», Ємцівська могила.

Висота кургану, разом із підвищенням пагорбу в основі – понад 9,4 м, абсолютна висота – 75,0 м у Балтійській системі вимірів, діаметр крутого задернованого насипу – 80х85 м.

Є. м. належить до числа найбільших курганів Полтавщини – різночасових поховальних пам’яток і ритуальних комплексів, початок спорудження яких припадав на добу енеоліту – раннього бронзового віку.

Літ.: Супруненко О. Б., Кулатова І. М., Мироненко К. М., Артем’єв А. В., Маєвська С. В. Старожитності околиць Комсомольська. – Вид. 2-е. – К.-Полтава: Археологія, 2005. – Ч. І. – С. 30-31, 42.

О. Б. Супруненко.