ІЄРОНІМ (Яновський Іоаким)

(1736–16.01.1814, м. Новгород-Сівер­ський Чернігівської губ., тепер Чернігівської обл.) – священнослужитель, архімандрит.

Нар. в сім’ї священика. Закінчив Київську духовну академію. Був намісником, з 1763 – протопопом Полтавської протопопії. При ньому закінчили спорудження та впорядкування мурованого Успенського соборного храму (освячений 1770). Пізніше стараннями І. над собором побудували ще дві бані, а 1774 розпочали зведення нової мурованої триярусної дзвіниці. 1776 за дорученням архієпископа Євгенія (Булгаріса) склав проект Слов’янської семінарії в Полтаві (з 1780 – її ректор). У Полтаві І. прослужив до 1785. Наступного року прийняв чернецтво. Був ченцем, потім – намісником Києво-Печерської лаври. 01.01.1799 посвячений в архімандрити Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря. У 1800 переміщений до Новгород-Сіверського Преображенського монастиря. Авт. «Краткого описания…» храму.

Літ.: Пр. К-в. Несколько сведений о Словенской Семинарии, открытой в Полтаве в 1776 году // ПЕВ.ЧН. – 1863. – № 3. – С. 103; Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. – Изд. 2-е. – Полтава: Типо-литография Губернского правления, 1902. – С. 264-265; Павловский, 1914. – С. 177; Жук В.Н. Полтавський Хрестовоздвиженський монастир. Статті з історії монастиря з коментарями та фотоілюстраціями. – Полтава: Друкарня вид-ва «Полтава», 1993; Жук В.Н. Яновський Яким // Києво-Могилянська академія в іменах. ХVІІ–ХVІІІ ст. Енцикл. вид. / Упоряд. З.І. Хижняк: За ред. В.С. Брюховецького. – К.: Вид. дім «KMАкадемія», 2001; Лиман І. Матеріали з історії Слов’янської та Херсонської єпархії за архієпископа Євгенія (Булгаріса) // ПЄВ. – 2004. – Ч. 10. – С. 102-125.

Ю. М. Гужва, В. Н. Жук.