КАМ’ЯНОПОТОЦЬКИЙ МУЗЕЙ НАУКОВОГО АТЕЇЗМУ

Створений у с. Кам’яні Потоки Кременчуцького р-ну як музей на громадських засадах згідно спільної постанови Кременчуцького міськкому та Кременчуцького райкому КПУ. Відкритий у приміщенні кол. Покровської церкви с. Кам’яні Потоки 23.10.1983. Загальна площа музею складала 463 кв. м, у т. ч. 300 кв. м експозиційної площі. Музей мав фондосховище, б-ку та кінозал із стаціонароною кіноустановкою. Фонди було створено на базі експонатів, переданих Історико-архітектурним заповідником «Києво-Печерська Лавра», ПКМ, Кременчуцьким та Диканським ІКМ, науковою б-кою АН УРСР. Станом на квіт. 1985 налічувалося 1500 одиниць збереження – пергаментних сувоїв, стародруків, зразків іконопису, предметів археології. Експозиція складалася із 17 розділів, окремі з яких були присвячені «розвиткові космічної ери», впровадженню радянських свят і обрядів, внеску місцевого радгоспу ім. М. Щорса у виконання Продовольчої програми СРСР та «накреслень партії в справі комуністичного будівництва». Окрім експозиційної роботи, проводилися профільні семінари, лекції, заняття університету марксизму-ленінізму. Як осередок ідеологічної та антирелігійної пропаганди на селі, музей діяв під контролем Кременчуцького райкому компартії. За штатним розписом 1985 колектив складався з ст. н. с. й м. н. с., музейного доглядача та прибиральниці. К. м. н. а. було включено до туристичного маршруту Кременчуцького бюро подорожей та екскурсій. Протягом 10.1983–04.1985 музей відвідало 20 тис. осіб, співробітниками проведено 373 екскурсії.

У берез. 1983 Полтавське обл. управління культури порушило перед виконкомом Полтавської обл. ради питання щодо переведення К. м. н. а. до категорії державних на правах відділу Кременчуцького ІКМ. Після отримання згоди РМ УРСР (лист № 3063/73, 3740/59 від 28.04.1984) було створено відповідну комісію (груд. 1985).

К. м. н. а. ліквідовано у 1990-х у зв’язку з передачею приміщення релігійній громаді на вимогу останньої і згідно з рішенням загальних зборів жителів с. Кам’яні Потоки. Експозиція демонтована, експонати передано до Кременчуцького ІКМ.

Літ.: Робочий архів відділу пам’яткознавства Полтавського краєзнавчого музею.

В. О. Мокляк.