КАРПИЛІВКА с., Лубенський р-н. Православної Церкви (з 2000-х – УПЦ КП) громада. Покровська церква.

Час будівництва першої церкви в с. Карпилівка Лубенського полку (тепер Лубенського р-ну) невідомий. Надавніша згадка про неї відноситься до 1732, коли до церкви київським митрополитом Рафаїлом (Заборовським) було видано антимінс. Проіснував храм до 1757, коли з невідомих причин його розібрали. Тоді ж на старому місці було встановлено дерев’яну церкву з прибудованою дзвіницею, перенесену з Онуфріївського скиту Мгарського монастиря (за ін. версією – з Красногірського монастиря). Про те, що церква була збудована в монастирі 1738, свідчив напис на лиштві дверей дзвіниці: «во имя Отца и Сына и св. Духа созданъ храмъ сей лета 1738 нояб. 19. коштомъ о. Іосафа Горленка, игумена монастыря Мгарскаго». 1802 П. ц. згоріла і була наново відбудована, 1862 проведено ремонт. Дерев’яна, на мурованому цоколі, з прибудованою дзвіницею споруда проіснувала до поч. 20 ст. Новий храм збудовано 1907.

У 1902 володіла 4 дес. 1414 кв. саж. присадибної, 33 дес. 569,75 кв. саж. ружної землі. Мала будинок для квартири священика. Діяли церковна б-ка, при парафії – школа грамоти та земське народне училище, церковнопарафіяльне попечительство. 1902 парафіян – 718 душ чоловічої, 722 душі жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 1, козаків – 1091, селян – 53.

У новітній час громада П. ц. зареєстрована 09.12.2005 за № 334. Богослужіння проводяться у молитовному будинку.

Із священиків відомі: Нифонт Іоаннович Григорович (1902, у сані з 1886), Федір Григорович Махаринський (1912); із псаломщиків: Олексій Васильович Базилевський (1902, на посаді з 1867), Григорій Григорович Бєльський (1912), Олексій Васильович Базилевський (позаштатний 1912); із церковних старост: козак Дмитро Якович Коробка (1902), Михайло Федорович Рак (1912), Микола Васильович Третяк (2008).

Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 369; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 149; РРГПО, 2008. – Арк. 63; Приватний архів В. О. Мокляка; Приватний архів В. А. Павленка.

В. О. Мокляк, Т. П. Пустовіт.