КЕЛЕБЕРДА с., Кременчуцький р-н. Козацьке кладовище.

Розташоване на північній околиці села, обабіч асфальтованої дороги, що веде до автотраси Комсомольськ–Салівка. Займає п-ів другої надзаплавної тераси лівого берега р. Дніпро, утворений плавнями і штучними водоймами. Із західного краю обнесене огорожею, має вхід з того ж боку. Продовжує функціонувати. Появу цього некрополю, як і багатьох подібних, дослідники пов’язують із козацькою фортецею, укріплення якої згадувалися ще литовським мандрівником Михалоном Литвином у серед. 16 ст.

Археологічними обстеженнями 2004–2005 Ю. О. Пуголовка виявлено 101 гранітний надмогильний монумент у трьох групах – північній, центральній і південній. Більшість з них – менгіроподібні камені сірого граніту, лише дві стели виготовлені із рожевого. Надмогильні монументи височать над поверхнею на 0,2–1,8 м. На деяких з них помітні сліди обтесування з метою надання їм певних форм: прямокутних (36 од.), трапецієподібних (38 од.), трикутних (16 од.), антропоморфних (4 од.), овальних (3 од.), стовпоподібних (3 од.), пірамідальних. На більшості стел відсутні зображення. Християнська символіка збереглася на 8 стелах. Це прості «грецькі хрести», «мальтійські», шести- та восьмикінцеві хрести. На одному надгробку нанесена дата – «1826».

Стелоподібність надмогильних монументів має паралелі з некрополем Кодацької фортеці. Кладовище вписується у загал подібних козацьких пам’яток Середнього Подніпров’я, Правобережжя та Лівобережжя Дніпра з більш скромнішим оздобленням надгробків, на яких зазвичай зображували хрести грецького або римського типів.

Літ.: Пуголовок Ю. О. Некрополь доби пізнього українського середньовіччя в околицях Келеберди на Полтавщині // АЛЛУ. – Полтава, 2004. – № 1–2 (15–16). – С. 139-143; Пуголовок Ю. О. Кладовище доби пізнього українського середньовіччя в околицях с. Келеберда // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. ст. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 30-32; Пуголовок Ю. О. Роботи на некрополі доби пізнього українського середньовіччя в околицях с. Келеберда Келебердянської сільради Кременчуцького р-ну Полтавської області у 2005 р. // АДУ 2004–2005. – К.-Запоріжжя, 2006. – С. 320-322.

Ю. О. Пуголовок.