КИРИДОН Петро Васильович

 (1961, Чернігівщина) – вчений­історик, педагог, канд. іст. наук (1991).

Закінчив іст. факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1984) (тепер – університет). У 1984–1986 служив у ЗС СРСР. Потім працював асистентом у Полтавському педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка, навчався у аспірантурі Київського університету ім. Т. Г. Шевченка (1988–1991). З 1991 працює в Полтавському педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка, доц.

Пр.: З історії українізації православної церкви Наддніпрянщини в 1917 році: Мат. Всеукраїнської наукової конференції «Православ`я і культура: історія та сучасність». – Полтава, 1994; Переслідування державою церкви на Полтавщині на початку 60­х років ХХ століття // Історична пам`ять. – 1998. – № 1; Еволюція більшовицької ідеології стосовно церкви в період переходу від «воєнного комунізму» до нової економічної політики в Україні // Зб. / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ / Сер. «Політологія і етнологія». – Вип. 9. – К., 1999. – С. 113­116; Вирішення релігійних і церковних проблем у роки Української революції // 2000­ліття християнства і шкільна історична освіта: Мат. міської науково­практичної конференції. – Полтава, 2000. – С. 45­54; Взаємини Симона Петлюри з масонами в роки Української революції // Полтавська Петлюріана. – Мат. П’ятих Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 25 трав. 2001 року. – Ч. 4. – Полтава, 2001. – С. 14­19.

О. А. Білоусько.