КЛАДОВИЩА КОЗАЦЬКІ на Полтавщині.

Кладовища козацького часу на курганах – традиція розташування некрополів 17–20 ст. на насипах курганів епохи енеоліту – давньоруського ча­су. З’явилася в 17 ст. на степових просторах, у вигляді малочисельних окремих козацьких поховань, зазвичай, запорожців. Останні часто супроводжувалися кам’яними тесаними хрестами чи стелоподібними надгробками. Поступово поширилася й на ін. степові та передстепові території України. У 19–20 ст. найбільша кількість курганів із кладовищами цього часу з’являється в південних районах Полтавщини (сучасні Кременчуцький, Глобинський, Козельщинський, Кобеляцький р­ни), де спостерігається масовість таких проявів стародавньої поховальної традиції. Майже половина всіх великих курганів півдня області вкриті кладовищами 18 – поч. 21 ст.

Подібна поховальна традиція особливо виразно представлена на найбільших курганах регіону поблизу с.с. Кузьменки, Волошине (Стовбувата Могила), Єристівка (Єристівська Могила) та ін. Тут же відомі козацькі кладовища на курганах, могили яких позначені на поверхні реутилізованими кам’яними стародавніми стелами, гранітними каменями з кромлехів і крепід (с.с. Келеберда, Пришиб, Роботівка).

У цій традиції простежується збереження стародавніх уявлень населення про курган як про поховальну споруду, про що свідчать і численні їх власні назви, у більшості яких зустрічається слово «могила», що підкріплювалося бажанням зменшити площі кладовищ на потенційних с.­г. угіддях.

Див. КЕЛЕБЕРДА с., Кременчуцький р­н. Козацьке кладовище. ПАВЛІВКА ур., Кременчуцький р­н. Козацьке кладовище. ПРИШИБ с., Кременчуцький р­н. Козацьке кладовище. РОБОТІВКА, с., Кременчуцький р­н. Козацьке кладовище. ШВЕДІВКА ур., Кременчуцький р­н. Козацьке кладовище.

Літ.: Телегін Д. Я. Про що розповідають кургани. – К.: Наукова думка, 1971. – 68 с.; Телегін Д. Про деякі регіональні відміни в надмогильних монументах козацької доби в Україні // Дослідження археологічних пам’яток українського козацтва. – К., 1995. – Вип. 4. – С. 25­29; Археологія доби українського козацтва ХVІ–ХVІІІ ст. / Д. Я. Телегін, І. С. Винокур, О. М. Титова, О. М. Свєшніков та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – 336 с.; Біда Н. Поховально­поминальна обрядовість. – Решетилівка, 1997. – 23 с.; Шерстюк В. В., Шерстюк І. В. Козацькі кладовища на курганах Полтавщини // Мат. Всеукраїнської науково­практичної конференції «Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти». 20­21 квіт. 2006 р. – Полтава: ПІЕП, 2006. – Т. 1. – С. 147­150.

В. В. Шерстюк.