РОБОТІВКА, с., Кременчуцький р-н. Козацьке кладовище.

Розташоване на східній околиці села, в межах діючого кладовища. На 4-х насипах курганів у межах кладовища виявлено менгіроподібні надмогильні монументи трикутної, прямокутної (із заокругленим верхом) і трапецієподібної форми. Виявлено 6 стел, на одній з яких вміщене зображення християнської символіки, а також своєрідну стелу-надгробок з уламку гончарного жорна для подрібнення глини. Привертає увагу одна зі стел, на якій висічений простий «грецький» хрест, обрамлений чотирма прокресленими ромбами. Стела, виготовлена із жорна, вірогідно вказує на професійну належність похованого. Висота стел над рівнем ґрунту коливається від 0,16 до 0,70 м.

Кладовище відноситься до кола поховальних старожитностей козацького населення 18–19 ст.

Літ.: Супруненко О. Б., Шерстюк В. В. Пам’ятки археології пониззя Сухого Кобелячка на Полтавщині. – К.-Полтава: Дивосвіт, 2009. – С. 23-24.

Ю. О. Пуголовок.