ШВЕДІВКА ур., кол. с., околиці с. Келеберда, Кременчуцький р­н. Козацьке кладовище.

Розташоване в глибині дачного масиву. Займає курганоподібний насип діаметром 60 м та висотою бл. 1 м. Крім сучасних надгробків, виявлено надмогильні монументи, що можуть датуватися добою пізнього українського середньовіччя. Це 4 менгіри, на одному з яких є зображення християнської символіки – простого хреста грецького типу. Всі стели виготовлені із сірого граніту, мають прямокутну, трикутну і трапецієвидну форми. Висота монументів – від 0,24 м до 0,56 м.

Кладовище належить до числа козацьких некрополів 18–19 ст.

Літ.: Пуголовок Ю. О. Нові дані про кладовища доби пізнього українського середньовіччя на території Полтавської області // Нові дослід­ження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 16. – С. 20­22.

Ю. О. Пуголовок.