КОМСОМОЛЬСЬК, м., «Святині» – скансен Комсомольського ІКМ.

Розташований справа від входу до приміщення Відділу підготовки кадрів ВАТ «Полтавський гірничо­збагачувальний комбінат» та об’єднаних Комсомольського ІКМ і Музею ВАТ «Полтавський ГЗК», по вул. Космонавтів, 4. Відкритий 15.08.2005, у День археолога, разом із пам’ятним знаком Ю. О. Шилову. Експозиція скансену складається з двох основних елементів: ряду мегалітичних стародавніх стел (12), виставлених просто неба вздовж корпусу музею, та групи стел, деталей кам’яних закладів, двох кам’яних скринь, надмогильних плит, великих зернотерок тощо, вміщених у прямокутному, фігурно зарешітченому та вкритому пластикою прозорою покрівлею, павільйоні.

Групу стел просто неба складають зразки архаїчної давньої монументальної скульптури з місцевого граніту епох енеоліту – раннього бронзового віку, виявлені побл. Комсомольська Ю. О. Шиловим під час розкопок курганів «Цегельня» неподалік с. Солонці Дмитрівської сільської ради та в ур. Кормилиця («Велика Кормилиця») в 1992–1993.

На схід від них виставлені зразки антропоморфних примітивних надмогильних скульптур фінального енеоліту й ямної культури, звезені з курганів під час археологічних розвідок у пониззі р. Сухий Кобелячок (О. Б. Супруненко, К. М. Мироненко, В. В. Шерстюк, 2007–2008), між с.с. Махнівка, Петрашівка, Роботівка, Салівка Кременчуцького р­ну Полтавської обл. З­поміж них вирізняється уламок унікальної стели доби раннього металу з околиць с. Карпівка Салівської сільської ради Кременчуцького р­ну зі стилізованим зображенням транспортного засобу і тяглової тварини, який перевикористовувався за нового часу в якості козацького надгробку і на якому був нанесений прямий хрест з сяйвом. Комплекс експонатів павільйону скансену складають мегалітичні знахідки з кургану «Стовбувата Могила» біля с. Волошине Дмитрівської сільської ради, курганів побл. кол. с. Дуканичі неподалік Волошиного, кол. с. Лавриківка Пришибської сільської ради Кременчуцького р­ну з розкопок під керівництвом О. Б. Супруненка 2004–2008. Основними з них є стелоподібні заклади двох поховань пізньонеолітичної епохи, рештки двох гранітних поховальних скринь­саркофагів пізнього етапу ямної культури, а також гранітні заклади­перекриття могил зі стелами широчансько­баратівського етапу нижньомихайлівської культури і ранньоямного часу.

На поч. 2009 у скансені розміщені для огляду понад 25 зразків стародавньої монументальної культової скульптури і мегалітичних поховальних споруд кін. 5 – поч. 2 тис. до н. е.

Авт. ідеї та кер. спорудження скансену – М. П. Стахів, за участю О. Б. Супруненка, арх. В. М. Поддоскін. На кін. 2009 готується проект розширення і часткової перебудови скансену (дизайнер Г. В. Савченко).

Літ.: Шилов Ю. А. Курган­святилище «Цегельня // АДУ 1992 р. – Київ: Вид. ІА НАНУ, 1993. – С. 142­144; Шилов Ю. А. Арийские святилища и курганы из устья Псла // ПАЗ. – Полтава: Полтав. літератор, 1995. – Ч. 3. – С. 22­29; Шилов Ю. А. Прародина ариев: История, обряды и мифы. – Киев: СИНТО, 1995. – 743 с.; Супруненко О. Б., Мироненко К. М. Полтавщина за первісної доби // Полтавщина: Іст. нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – С. 1, 5­12; Супруненко О. Б. Кургани між с.с. Дуканичі та Солонці на Нижньому Пслі / Старожитності околиць Комсомольська. – Ч. IV. – К.­Полтава: Гротеск, Археологія, 2006. – С. 31­37, 72­74; Супруненко О. Б. З історії археологічних досліджень на Полтавщині: Короткий нарис. – К.­Полтава: Гротеск, Археологія, 2007. – С. 87­94. Шилов Ю. А. Курганные древности окрестностей Комсомольска. – К.­Комсомольськ: Аратта, 2007. – 72 с.; Супруненко О. Б., Мироненко К. М., Лямкін В. В., Сидоренко О. В. Розвідки у пониззях Сухого Кобелячка і Псла // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2008. – № 1–2 (23–24). – С. 89­93; Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Комсомольська міська рада / Укл. та наук. ред. Супруненко О. Б. – К.­Полтава: Полтавський літератор, 2008. – С. 62­63.

І. М. Кулатова, В. В. Лямкін.