КОСЕ ВІСТРЯ амулет

Знайдений 1990 на майданчику слов’яно­руського городища «міста» Многа, (тепер с. Городище Чорнухинського р­ну) різьблений шліфований висохудожній виріб­амулет роботи скандинавського майстра з Гньоздова на Смоленщині. Датується 10 – поч. 11 ст. Виконаний з кінцевої частини рогу козулі. Прикрашений різьбленою голівкою вовка із розкритою пащею й ошийником із витка рельєфної плетінки. Довж. 14,5 см, діаметр – від 0,2 до 1,75 см.

Вістря, що розглядається як знаряддя для письма, на думку дослідників, є також оберегом, який носився на поясі й слугував знаряддям для розплутування ременів у знатних вершників­дружинників часу інкорпорування земель східних сіверян до складу Києво­Руської держави. Побутування таких владних атрибутів припадає на час напередодні утвердження християнства і пов’язане з варязькою язичницькою традицією.

К. в. – єдина знахідка культового виробу скандинавського язичництва у межах Полтавщини. Експонується у ПКМ.

Літ.: Моця А. П. Некоторые сведения о распространении христианства на Юге Руси: по данным погребального обряда // Обряды и верования древнего населения Украины. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 128­129; Кулатова И. Н., Супруненко А. Б. Новые находки в ур. Замок у с. Городище // 100­річчя ПКМ: Мат­ли ювіл. наук. конф. – Археологія Полтавщини: Ч. ІІ. – Полтава: вид. ПКМ, 1991. – С. 91­96; Кулатова І. М., Супруненко О. Б. Про косе вістря з Многи // Полтавський археологічний збірник. – 1999. – Полтава: Археологія, 1999. – С. 286­290.

І. М. Кулатова.