КУЛАТОВА Ірина Миколаївна

(03.03.1957, м. Грозний, РФ) – археолог­скіфолог, пам’яткоохоронець.

Закінчила СШ № 77 м. Кривий Ріг (1974), навчалася на іст. факультеті Чечено­Інгушського університету (м. Грозний, 1979–1981), закінчила іст. факультет Харківського університету ім. В. Н. Каразіна (1981–1983). Науковий співробітник Диканського ІКМ (1983) і ПКМ (1983–1988), зав. сектором охорони пам’яток археології при ПКМ (1989–1993), зав. науково­дослідним відділом охорони пам’яток археології Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації (1993–2008), з лют. 2008 – директор цього закладу. Відп. секретар наукового журн. «АЛЛУ» (з 1997), кер. археологічних експедицій з вивчення курганів та дослідник поховальних пам’яток скіфської доби.

Авт. понад 300 наукових праць з археології, джерелознавства і краєзнавства, у т. ч. співавт. 10 колективних монографічних досліджень, каталогів і брошур. Третина праць присвячена вивченню пам’яток сакрального мистецтва та поховального обряду племен доби раннього залізного віку, переважно скіфської і сарматської епох, зокрема, прикрас, виконаних у т. з. «тваринному» стилі, а також зразків античної торевтики.

Пр.: Курганы скифского времени междуречья Ворсклы и Псла. – Москва, 1993. – 108 с. (у співавт.); Старожитності козацької доби на Полтавщині // КСП. – Полтава: Криниця, 1993. – Вип. 1. – С. 6­16; Хрестовидна бляха скіфської доби з Єнківець у Посуллі // Полтавський археологічний збірник. – Полтава: Полтавський літератор, 1995. – Ч. 3. – С. 139­147; Пізньоскіфські та пізньозарубинецькі старожитності Полтавщини. – К.­Полтава: Археологія, 2005. – 100, 2 с. (у співавт.); Раннескифское погребение на юге Приднепровской Левобережной террасовой лесостепи (к вопросу о переднеазиатских инновациях в восточноевропейском зверином стиле) // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2006. – № 1 (19). – С. 46­60 (у співавт.).

Літ.: Мезенцева Галина. Дослідники археології України: Енц. слов.­довід. – Чернігів: Сіверян. думка, 1997. – С. 70.

С. А. Скорий.