КУЛЬЖИНСЬКИЙ Сергій Климентійович

 (20.02/ 04.03.1867, м. Курськ, Росія – 20.04.1943, м. Лубни, райцентр Полтавської обл.) – педагог, етнограф, музейник, основоположник вивчення писанкарства.

Закінчив Курську гімназію (1885). Навчався на фізико­ма­тематичному факультеті Київського (1885–1886), згодом Харківського (1886–1889) університетів. Працював сімей­ним учителем в родині Скаржинських та хранителем Музею К. М. Скаржинської у Круглику (1891–1906). Був сподвижником меценатки К. М. Скаржинської і батьком її дітей. У 1906–1914 перебував разом з К. М. Скаржинською у Швейцарії. Потім викладав у гімназіях Києва, Полтави і Лубен (1914–1917), працював директором і гол. педради ряду лубенських шкіл (1917–1930), очолював Лубенський КМ (1921–1923), був викладачем, зав. кафедрою та доц. Лубенського інституту соціального виховання (1930–1938, 1940).

Досліджував поховальні пам’ятки скіфської доби (1896), збирав колекції церковних старожитностей та писанки України, Росії і Білорусії. Підготував і видав взірцеву музейну наукову працю з історії писанкарства.

Пр.: Программа для собирания народных писанок. – Kиев: Изд. Луб. муз. Е. Н. Скаржинской, 1895. – 7 с.; Лубенский музей Е. Н. Скаржинской. Описание коллекции народных писанок: Вып. первый. – С альбомом из 33 хромолитографированных и 12 черновых таблиц. – М.: Тип. Скоропечати А. А. Левенсона, 1899. – 176 с., 45 табл., 2219 рис.

Літ.: Венгеров С. Kритико­биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). – 2­е, соверш. перераб., ил. изд. – Пд, 1915. – Т. I. – Bып. 1–3. – Аарон – Kуликов. – С. 432; Супруненко О. Б. Сергій Kульжинський – дослідник писанкарства, етнограф і музейник // Християнські старожитності Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1999. – С. 150­161; Супруненко О. Б. Доля колекцій музею K. Скаржинської // Музеї. Меценати. Kолекції. – K.­Полтава: Археологія, 2000. – С. 9­18; Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України: Лубенський музей К. М. Скаржинської. – К.­Полтава: Археологія, 2000. – С. 61­65, 127­132.

О. Б. Супруненко.