МАЛІ БУДИЩА с., Гадяцький р­н. Православної Церкви громада. Миколаївська церква.

Найдавніша відома дерев’я-на церква в ім’я св. Миколая в с. Монастирські Будища Гадяцького пов. (тепер с. Малі Будища Гадяцького р­ну) була збудована 1796–1798 на кошти поміщика Івана Мокрієвича та дружини полковника Ганни Тимофієвої. У 1862–1863 на кошти, заповідані поміщиками Олексієм, Петром і Яковом Драгомановими, збудовано нову церкву, муровану, теплу, в одному зв’язку з дзвіницею.
У 1902 володіла 33 дес. ружної, у т. ч. 1,5 дес. садибної землі. Мала церковну сторожку, на погості мурований будинок із 2 кімнат. Діяла б­ка.
1902 парафіян – 441 душа чоловічої, 450 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 12, міщан – 21, козаків – 240, селян – 723.
Релігійна громада відновила діяльність під час німецької окупації 1942 у приміщенні кол. церкви. По війні була зареєстрована органами радянської влади 14.02.1948 за № 615. Знята з державної реєстрації 1962.
Із священиків відомі: Григорій Григорович Білецький (1902, 1912, у сані священика з 1884, нагороджений скуфією 1899); із псаломщиків: Аполон Павлович Ярошевський (1902, на посаді з 1843, нагороджений золотою медаллю за 50 років служби 1894), Микола Андрійович Павловсько­Яблуновський (1912); із церковних старост: колезький радник Андроник Григорович Петрик (1902).
Літ.: ДАПО. – Ф. Р-4085. – Оп. 16. – Спр. 205. – Арк. 185; Клировая книжка…, 1902. – С. 54; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 9.
В. О. Мокляк, Т. П. Пустовіт.