МИКІЛЬСЬКЕ с., Костянтиноградський пов. Православної Церкви громада. Миколаївська церква.

Побудована 1807, нова 1895. Дерев’яна, в одному зв’язку з дзвіницею, холодна. У 1902 володіла 2,5 дес. садибної, 120 дес. ружної землі. Мала церковну сторожку, будинок для квартири священика. Діяли б­ка; у парафії – жіноча церковнопарафіяльна школа, 3 земських училища, церковнопарафіяльне попечительство.
До парафії входили с.с. Велика Абазівка, Мала Абазівка, Крисове, Гранківка. 1902 парафіян – 2212 душ чоловічої, 2298 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 10, селян – 4271.
Із священиків відомі: Орест Іоаннович Мінін (1902, у сані з 1885, нагороджений скуфією 1897), Федір Адріанович Сахновський (1902, у сані з 1879, нагороджений скуфією), Віктор Григорович Коломенський (1912), Іоанн Михайлович Коломійцев (1912); із псаломщиків: Лев Петрович Костенко (1902, на посаді з 1895), Федір Олексійович Воблий (1902, 1912, на посаді з 1865, стихар 1886), Симон Львович Холодовський (1912); із дияконів: Петро Андрійович Костенко (позаштатний 1902); із церковних старост: державний селянин Гаврило Лук’янович Харченко (1902), Леонтій Корнилович Кислиця (1912).
Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 228; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 98.
Т. П. Пустовіт.