МОКРИЙ ТАГАМЛИК с., Костянтиноградський пов. Православної Церкви громада. Олександро-­Невська церква.

Див. БАЗИЛЕВЩИНА с., Машівський р­н. Олександро-­Невська церква.