МУТЯНИЦЯ Степан

(рр. н. і см. невід.) – сницар.
Працював у добу гетьмана І. Самойловича. Виконав сницарську роботу іконостасів Преображенського і надбрамної Михайлівської церкви Мгарського монастиря Лубен. полку (1680-ті) у бароковому стилі.
Літ.: Каманин И.М. Договоры о сооружении церквей в Малороссии в ХVІІІ веке // Археологическая летопись Южной России. – 1903. – № 6. – С. 366, 368; Ханко В. Класичне різьбярство Полтавщини // ОМ. – 1991. – № 4. – С. 16.
В. М. Ханко.