НАУМОВИЧ Іван

(рр. н. і см. невід.) – малювальник образів.
Працював за доби гетьмана К. Розумовського. Для церкви с. Ісачки Лубенського полку створив низку ікон: «Трійця», Іоакима та Анни, св. вмц. Варвари, Іоанна Предтечі, зображення бесіди Ісуса зі самаритянкою, «Богородиця з немовлям». З названої церкви внизу кіот мав підпис: «Изобразил киот сей Иван Наумович 1751 года мая 13 дня» (експонувався на виставці церковних старожитностей ХІІ Археологічного з’їзду 1902 в Харкові).
В. М. Ханко.