ПАДАЛКА Лев Васильович

(10.02.1859, с. Чорнухи Лохвицького пов., тепер смт, райцентр Полтавської обл. – 01.05.1927, м. Полтава) – статистик, історик, археолог, етнограф, краєзнавець, громадський діяч.
Нар. в сім’ї священика. Закінчив Лубенське духовне училище (1875), Полтавську духовну семіна-рію (1879), Першу Полтавську гімназію екстерном, історико-філологічний факультет Київського університету (1884). З 1894 – на службі у Полтавському губернському земстві. Належав до актив-них членів Полтавської громади. Був одним із засновників губернського осередку ТУП, одним із фундаторів ПВАК, Полтавського церковного історико-археологічного комітету, одним із ініціато-рів створення в Полтаві краєзнавчого музею. За українофільські настрої переслідувався царськими властями, перебував під поліційним наглядом. У науковій творчості об’єднував громадські вподо-бання й інтерес до давнього минулого України і Полтавщини. Автор багатьох статистичних і етнографічних досліджень та історичних праць. Зібраний у них фактичний матеріал не втратив значення досьогодні.
Літ.: Нова історія Полтавщини, 2003. – С. 232.
О. А. Білоусько.