ПІСКИ с., Лубенський р-н. Православної Церкви громада (з 1990-х – УПЦ МП). Успенська церква.

Час будівництва першої дерев’яної, на честь Успіння Пресвятої Богородиці церкви в с. Піски Лу-бенського полку (тепер Лубенського р-ну) не встановлений. Найдавніша письмова згадка про неї відноситься до 1754, коли київським митрополитом Самуїлом (Миславським) до храму було вида-но новий антимінс. У 1786–1788 за клопотанням архімандрита Лубенського Мгарського Спасо-Преображенського монастиря Дамаскіна церква була перебудована. 1861 до церкви прибудували дерев’яну дзвіницю. Нова, дерев’яна, на мурованому цоколі, з прибудованою дзвіницею церква збудована 1914.
Одноверха, хрещата в плані. Південні і північні рамена прямокутні, мають окремі входи, прикра-шені двоколонними портиками з трикутними фронтончиками. Центральний четверик увінчано наметовим верхом на світловому восьмерику. Стіни прикрашено карнизами з ажурною різьбою та невеликими напівциркульними, трикутними і колоподібними арочками. Із західного. боку сполу-чається з дзвіницею, на 1-му ярусі якої – головний вхід, також оздоблений двоколонним портиком з трикутним фронтончиком. Численні кутові зрубики, портики головного і бічних входів підкрес-люють струнку пірамідальну композицію споруди, в якій домінує багатоярусна дзвіниця, увінчана наметовим верхом із заломом.
У 1902 володіла 7 дес. землі церковної, 33 дес. ружної. Мала церковну сторожку, будинок для ква-ртири священика. Діяли б-ка, однокласна церковнопарафіяльна школа, церковнопарафіяльне по-печительство. 1902 парафіян – 722 душі чоловічої, 720 душ жіночої статі; 1912 парафіян козаків – 52, селян – 630.
Громада У. ц. відновила діяльність під час німецької окупації 1942. У 1943 в будівлю храму влу-чили два снаряди, але не вибухнули. По війні громада була зареєстрована органами радянської влади 08.01.1948 за № 204. Для релігійних відправ використовувала будівлю кол. церкви площею 170 кв. м. Знята з державної реєстрації 1960. Церковна будівля у 1948 значилася як пам’ятка архі-тектури (охоронний договір № 34). До кін. 1980-х споруда використовувалася як зерносховище місцевого колгоспу.
У новітній час релігійна громада була утв. як громада УПЦ МП. Зареєстрована органами держав-ної влади 20.03.1992 за № 60. Богослужіння проводяться у культовій споруді (пам’ятка архітекту-ри).
Із священиків відомі: Петро Іоаннович Удоденко (1902, у сані з 1901), Михайло Афанасійович Па-вловський (1912), Тарас Стефанович Басенко (позаштатний 1902), протоієрей Олександр Бубирьов (2008); із псаломщиків: Петро Васильович Базилевський (1902, 1912, на посаді з 1866); із церковних старост: селянин Афанасій Петрович Кока (1902, 1912).
Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 371; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 156; РГПО, 2008. – Арк. 59.
В. О. Мокляк, В. А. Павленко,
Т. П. Пустовіт.