РЕВЕГУК Віктор Якович

(1938, с. Малі Будища Гадяцького р-ну Полтавської обл.) – вчений-історик, канд. іст. наук.
Закінчив Гадяцьку СШ № 2, іст.-філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту (нині – університет) ім. В. Г. Короленка (1963), аспірантуру при кафедрі історії України Харківського державного університету (1971). Працював учителем української мови і л-ри, суспільствознавства та естетичного виховання, вихователем у школі-інтернаті, товарознавцем по книгах, ст. лаборантом в інституті. Після захисту канд. дис. незмінно працює на посаді доц. кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Член історичного клубу «Холодний Яр». Авт. бл. 140 наукових праць із різних питань історії України та іст. краєзнавства, у т. ч. релігії і церкви.
Пр.: Полтавщина в Українській революції 1917–1920 pp. – Полтава, 1996; З історії УАПЦ на Полтавщині в перші роки її існування // ПЄВ. – 1998–1999. – Ч. 5. – С. 38-45; У боротьбі за волю України. Визвольні змагання на Полтавщині 1920–1925 pp. – Полтава, 2000; Православна церква і радянська влада на Полтавщині в перші роки непу // ПЄВ. – 2001. – Ч. 7. – С. 97-109; Полтавщина в добу Української революції 1917–1920 pp. – Полтава, 2002; Благодійна діяльність церкви та громадськості Полтавщини в умовах гітлерівської окупації 1941–1943 рр. // ВПЄ. – 2002. – Ч. 8. – С. 114-131; Полтавщина в роки Другої світової війни (1939–1945). – Полтава, 2004; Українська Автокефальна Православна Церква на Полтавщині в часи німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.) // ПЄВ. – 2004. – Ч. 10. – С. 178-191; Новітня історія Полтавщини (І пол. ХХ століття): Підруч. для 10 кл. загальноосвітньої школи (у співавт.). – Полтава, Оріяна, 2005. – 312 с., іл. [у співавт.]; В. Г. Короленко в Полтаві (1917–1921). – Полтава, 2006; За волю України. Нариси історії повстансько-партизанської боротьби на Полтавщині (1917–1923). – Полтава, 2007; Новітня історія Полтавщини (ІІ пол. ХХ століття): Підруч. для 11 кл. загальноосвітньої школи (у співавт.). – Полтава, Оріяна, 2007. – 312 с., іл.; Полтавщина в перший рік Української революції. Доба Центральної Ради (берез. 1917 – квіт. 1918 рр. – Полтава, 2007; В. Г. Короленко в Полтаві. (Громадсько-політична діяльність. 1917–1921 роки) (у співавт.). – Полтава, 2009.
О. А. Білоусько.