РОБЛЕНІ МОГИЛИ хут., Кобеляцький пов. Православної Церкви громада. Петро-Павлівська церква.

Побудована 1882–1883. Дерев’яна, в одному зв’язку з дзвіницею, на мурованому фундаменті, холодна. У 1902 володіла 3 дес. землі під церковним погостом та садибою, 6 дес. руги. Мала 2 будинки для квартир причту. Діяли б-ка, церковнопарафіяльна школа (містилася разом із квартирою псаломщика).
До парафії входили с.с. Бабаківка, Карлівка, Кодратівка, Миколаївка, хутори Бринзини, Голов’ятинські, Кащенкові, Клименкові, Ляхові, Литвиненкові, Мартиненкові, Миколаєві, Пелихові, Сидоренкові. 1902 парафіян – 1153 душі чоловічої, 1207 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 31, козаків– 1085, селян – 930.
Із священиків відомі: Іоанн Максимович Данилевський (1902, у сані з 1875, нагороджений камилавкою1896), Микола Григорович Дейнека (1912); із псаломщиків: диякон Михайло Іларіонович Мильгевський (1902, у сані з 1894), Микола Тимофійович Курдиновський (1912); із церковних старост: козак Яків Дмитрович Кащенко (1902), Євстафій Дмитрович Кащенко (1912).
Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 194; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 78.
Т. П. Пустовіт.