РОЗСОХА Людмила Олександрівна

(21.10. 1947, с. Козачка Зміївського р-ну Харківської обл.) – краєзнавець, літературознавець, мовознавець, генеалог.
Закінчила Харківський державний університет (1970). У 1973–1986, 1988–1997 – науковий співробітник Миргородського літ.-меморіального музею Д. Гурамішвілі, з 1997 – заст. директора з наукової роботи Миргородського КМ.
Досліджує історію, старожитності, життя діячів миргородського краю, українсько-грузинські зв’язки. Авт. 7 книг і понад 400 статей у наукових зб. і періодиці, які грунтуються на використанні архівних першоджерел, уважному «прочитанні» музейних експонатів, сплаві академізму і літ. викладу з елементами есеїзму. Р. висвітлює призабуті сторінки минулого, національні таланти, подає широкий спектр іст.-культурного багатства краю. Співавт. енц. вид. «Полтавщина» (К., 1992), «Києво-Могилянська академія в іменах ХVІІ–ХVІІІ ст.» (К., 2001), наукових зб. Миргородського КМ «Сторінки історії Миргородщини» (2000, 2001, 2002), «Полтавська Петлюріана» (2001, 2003), журн. «КС», «Народна творчість та етнографія», «ПЄВ» та ін.
Пр.: Миргородська старовина. Дослідження. Статті. Нариси. Розвідки. – Полтава, 2002. – 424 с.; Грузини в Україні. Шляхами Давида Гурамішвілі. – Миргород, 2005. – 486 с.; Козацькі місця на Миргородщині. Іст.-краєзнавчий довід. – Миргород, 2007; «Я пастир добрий…». З історії Успенського собору в Миргороді // ПЄВ. – 1994. – Ч. 2. – С. 23; Репресовані священики Миргородщини // ПЄВ. – 1997. – Ч. 4. – С. 91-95; Родина Гоголів і духівництво Миргородщини // ПЄВ. – 1998–1999. – Ч. 5. – С. 26-31; Осередок української духовности в с. Попівці на Миргородщині наприкінці ХІХ – у першій пол. ХХ століття // ПЄВ. – 2001. – Ч. 7. – С. 72-81; Сорочинський СвятоМихайлівський монастир // ПЄВ. – 2002. – Ч. 8. – С. 110-113; Козацький монастир (з історії Сорочинського монастиря) // ПЄВ. – 2005–2006. – Ч. 11–12. – С. 113-135; Як дід Гоголя хотів церкву купити // КС. – 2007. – № 1. – С. 174-175; Скарби з склепу Апостолів // Гетьман Данило Апостол, його роль і місце в історії України. Мат. наукових читань. – Полтава, 2005. – С. 78-81.
Літ.: Козоріз В. Українка з лиця, українка високих чеснот // Полтавська думка. – 1997. – 24 жовт.; Ханко В. Миргородський мистецький словник (кін. ХVІІ – поч. ХХІ сторіччя). Персоналії. – Полтава, 2005. – С. 224-225; Людмила Розсоха. Біобібліографічний покажч. Іст. краєзнавство, генеалогія, літературознавство, мовознавство, музеєзнавство, публіцистика. – Миргород, 2007. – 112 с.
В. М. Ханко.