РУДИНСЬКИЙ Михайло Якович

(14/27.10.1887, м. Охтирка – 23.06.1958, м. Київ) – археолог, історик мистецтва, музейник, пам’яткоохоронець, поет.
Закінчив Охтирську гімназію, навчався у С.-Петер-бурзь-кому, потім у Харківському університетах. Викладав у середніх навчальних закладах Путивля, Переяслава, Києва і Петрограда. 1917 приїхав до Полтави, де очолив Педагогічне бюро Полтавського губ. земства (1917–1919), став ініціатором створення Історико-філологічного факультету, Українського університету, організував випуск бл. 1 млн. прим. україномовних книг для закладів освіти. Авт. відомої праці «Архітектурне обличчя Полтави» (1919), в якій вміщені опис та малюнки всіх церков міста 18 ст.
Фундатор Галереї мистецтв губ. музею (1919), створення пам’яткоохоронних органів в Полтаві (1919–1920), заст. директора, зав. археологічного відділу (1920–1924), директор Центрального музею Полтавщини (1922–1924). Разом із колегами-музейниками зібрав унікальну колекцію предметів мистецтва, архівну збірку, вберіг від розкрадання колекцію Єпархіального давньосховища, долучивши останню до музейного зібрання, врятував від знищення чимало культових споруд у Полтаві та окрузі. Проводив археологічні розвідки старожитностей епох мезоліту-неоліту, розкопки Мачуського курганного некрополя скіфського часу, аланських поховань у Нових Санжарах, Кантемирівці та ін.
Випроваджений 1924 більшовицькою владою з Полтави, працював у Києві. Учений секретар Всеукраїнського археологічного комітету (1924–1928), науковий співробітник Кабінету антропології ім. Ф. К. Вовка у Лаврському містечку (1928–1933), незмінний кер. ряду археологічних експедицій в Україні, авт. програми дослідження археологічних пам’яток на будівництві Дніпрогесу (1928).
1934 репресований, висланий за межі України. Працював у Котласі, Вологді до 1944, у т. ч. ст. науковим співробітником Вологодського КМ. На запрошення АН України 1944 повернувся до Києва на посаду вченого секретаря Інституту археології. Д-р іст. наук (1948). Зав. відділом первісної археології (1950–1956), проф.
Авт. понад 70 наукових праць, у т. ч. монографічних, 30 з яких присвячені проблематиці археології, стародавньої історії, мистецтвознавства, музейництва та організації освітнього процесу на Полтавщині.
Науковий ред. та один з авт. першого фундаментального оглядового наукового нарису стародавньої історії та археології України (1958). В останні роки життя займався вивченням унікальної пам’ятки первісного мистецтва, віддзеркалення релігійних та ідеологічних уявлень кам’яного, мідно-бронзового, раннього залізного віків – Кам’яної Могили під Мелітополем, за результатами якого видана посмертна монографічна праця вченого (1961).
Похов. на Байковому кладовищі в Києві. У Полтаві на будинку, де жив Р. (вул. Короленка, 1), встановлена меморіальна дошка (2002). Раніше ще одна дошка встановлена на Кам’яній Могилі (1997).
Пр.: Архітектурне обличчя Полтави. Рис. Ф. Рожанківського. – Полтава, 1919. – 35 с.; Вид. 2-е, репринт. / Передм. Вайнгорта Л. С., Супруненка О. Б. – Полтава: Метоп, 1992. – 48 с.; Музей мистецтва: Коротенький провідник. – Полтава, 1920. – 20 с.; передрук: Полтава: Археологія, 2002. – 16, 2 с.; Досліди на Полтавщині: Климівка. Розшуки на Кременчуччині // Короткі звідомлення ВУАК за 1926 р. – К.: Вид. ВУАК, 1927. – С. 144-153; Археологічні збірки Полтавського музею // Збірник, присвячений 35-річчю музею. – Полтава, 1928. – Т. 1. – С. 29-62; Кантамирівські могили римської доби // Зап. ВУАК. – Київ: Вид. ВУАК, 1930. – Т. 1. – С. 127-158; Мачухська експедиція Інституту археології в 1946 р. // Археологічні пам’ятки УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1949. – Т. 2. – С. 53-79; Кам’яна Могила: (Корпус наскельних малюнків). – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 140 с.; Результати екскурсії в Кременчуцький та Кобеляцький повіти 20.ІХ–29.Х.1922 р. // АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2003. – № 2/2002–1/2003 (12–13). – С. 23-29.
Літ.: Нестуля О. О. Невтомний дослідник пам’яток України (М. Я. Рудинський) // Репресоване краєзнавство. – К.: Рідний край, 1991. – С. 275-278; Граб В. І., Супруненко О. Б. Доля М. Я. Рудинського // Археологія. – К.: Наукова думка, 1992. – № 4. – С. 89-96; Мезенцева Г. Дослідники археології України: Енц. слов.-довід. – Чернігів: Сіверян. думка, 1997. – С. 24-25; Михайло Якович Рудинський (1887–1958): Біобібліографічний покажч. / Укл. Шовкопляс І. Г., Супруненко О. Б., Удовиченко О. І. – К.-Полтава: Археологія, 2001. – 32 с.; АЛЛУ. – Полтава: Археологія, 2003. – № 2/2002–1/2003 (12–13): [Пам’яті М. Я. Рудинського]. – 234 с.; Супруненко О. Михайло Рудинський – 115 // Ант. – К., 2005. – № 13–15. – С. 77-79.
О. Б. Супруненко.