РУНІВЩИНА с., Костянтиноградський пов. Православної Церкви громада. Покровська церква.

Побудована 1800 колезьким радником Іоанном Андрійовичем та секундант-майором Федором Андрійовичем Руновськими. Дерев’яна, в одному зв’язку з дзвіницею, холодна. У 1902 володіла 63 дес. ружної, у т. ч. 3 дес. садибної землі. Мала церковну сторожку, 2 будинки для квартир священика та псаломщика. Діяли б-ка; у парафії – жіноча школа грамоти, земське поч. училище, братство на честь Покрови Богоматері, церковнопарафіяльне попечительство.
1902 парафіян – 1127 душ чоловічої, 1148 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 25, міщан – 28, селян – 2175.
Із священиків відомі: Яків Михайлович Савченко (1902, у сані з 1891, нагороджений набедреником 1900), Євген Іоаннович Дараган (1912); із псаломщиків: Костянтин Данилович Гришков (1902, 1912, на посаді з 1891), Федір Петрович Стариковський (1902, на посаді з 1862, стихар 1864), Стефан Георгійович Ужвієв (позаштатний 1902); із церковних старост: селянин Яків Дикун (1902), Іоанн Калістратович Якименко (1912).
Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 239; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 102.
Т. П. Пустовіт.